Skip to main content

Loa Ingeborg Bjerre

Fortidsmøder i folkeskolens historiefag

Jeg undersøger hvilken rolle fortidens stemme spiller i folkeskolens historiefag, herunder hvordan denne stemme bearbejdes af lærer og elever via hhv. perspektivskifte og refleksion. Jeg foretager en række observationer af undervisning, hvor præsentation af fortid er i fokus. Baggrunden for studiet er den af anden forskning begrundede antagelse at elever efter endt historieundervisning har en tendens til at finde fortiden mentalt tilbagestående i forhold til nutiden, og et forsøg på at afdække historiefagets rolle i dette forhold.

Sidst opdateret: 18.08.2020