Skip to main content

Kathrine Bolt Rasmussen

Modstand fra neden. Det Fri Universitet i København og muligheden for et kritisk (re)engagement i i kunstinstitutionen

I ph.d.-projektet iværksættes en social-historisk analyse af forskellige forsøg på at agere kritisk både indenfor og udenfor den etablerede kunstinstitution. Projektet belyser, hvorledes dele af kunstscenen op gennem 2000’erne har været optaget af at diskutere nødvendigheden af enten at forlade den eksisterende kunstinstitution med det formål at etablere alternativer udenfor eller at blive i kunstinstitutionen for at forsøge at mobilisere kritik indefra. Gennem tre analyser af henholdsvis Det Fri Universitet i København, Rooseum Center for Contemporary Art og Casco – Office for Art, Design and Theory diskuteres spørgsmålet: Er det muligt at bruge kunstinstitutionen som en platform til at skabe nye politiske horisonter, eller er kunstinstitutionen blevet så infiltreret med den neoliberale kapitalisme, at hele forestillingen om en ’kritisk kunstinstitution’ er blevet næsten umulig at praktisere. Det diskuteres endvidere om den aktuelle krise har muliggjort et nyt kritisk engagement i kunstinstitutionen.

Ph.d.-projektet er et samarbejde mellem Syddansk Universitet og Museet for Samtidskunst i Roskilde (med midler fra Kulturministeriets forskningspulje).

Sidst opdateret: 18.08.2020