Skip to main content
#Mød forskeren

Jesper Lundsfryd Rasmussen

Mytologi, konstruktion, system: det antropocæne belyst ved F.W.J. Schellings naturfilosofi

Projektet tager sit udspring i spørgsmålet omkring menneskets plads i naturen på baggrund af nye resultater og spørgsmål ifm. geologiens udforskning af en mulig antropocæn tidsalder. Projektets mål er at bidrage til denne diskussion med elementer fra Schellings naturfilosofi. Et sådant bidrag skal findes ved at rekonstruere Schellings mytologi- og konstruktionsbegreb fra perioden omkring og op til 1800 og sætte det i forhold til konstruktionsbegrebet i naturfilosofien fra årene 1797-1799. Mere præcist sigter projektet mod at undersøge muligheden af en mytologi, der ikke står i modsætning til videnskaberne, men bogstaveligt talt bygger videre på dem.

Sidst opdateret: 18.08.2020