Skip to main content

Henriette Klitnæs

Æstetiske hændelser i dagsinstitutioner - om samskabende processer mellem børn, kunstnere og pædagoger i børnehaver

Ph.d. projektet knytter sig til udviklingsprojektet Europæiske Kulturbørn, der er initieret og ejet af kulturinstitutionen Kulturprinsen i Viborg. I Europæiske Kulturbørn deltager en række midtjyske kommuner og adskillige europæiske lande, der over ca. halvandet år (januar 2016 – juni 2017) arbejder med 0-8 åriges børn som aktive kulturdeltagere (fra vuggestue til de første år i skolen). Mulighederne for dette skal primært ske gennem et tæt samarbejde mellem pædagoger og kunstnere (i udvalgte perioder ude i institutionerne). Kunstnerne er billedkunstnere, musikere, arkitekter/designere og historiefortællere, der alle lever af deres kunstneriske virke og undervisning. Forskningssporet etablerer sig både metodologisk og metodisk under en aktionsforskningsparaply, dvs. som etnografisk aktionsforskning (Tacchi, 2015) og refleksionscirkler (efter inspiration fra Persson, 2010). De etnografiske aktionsforskningsprocesser udspiller sig i to danske børnehaver, og hvor refleksionscirklerne knytter sig til den ene af disse og yderligere fem andre institutioner. Disse processer foregår over 1½ år, fra januar 2016-juli 2017. Jeg afleverer afhandling 1. september 2018. Afhandlingen er artikelbaseret (2 danske artikler og 2 engelske) samt en kappe.

Sidst opdateret: 18.08.2020