Skip to main content
#Mød forskeren

Helle Hovgaard Jørgensen

Børnehaveklassebørns leg md digitale medier i skolen - en undersøgelse af skolebørns leg med digitale medier og legens betydning for udvikling af 5-7 åriges media literacy

Afhandlingen undersøger, hvordan børns leg med digitale medier kan bidrage til en ny forståelse af media literacy i børnehaveklassen. Formålet er at få indsigt i, hvordan triaden børn, leg og medialiteracy kan modelleres i overgangen mellem børnehave og skole, når der tages højde for både børns og voksnes forestillinger om og praksis med, hvad digitale medier er, og kan bruges til.

Sidst opdateret: 18.08.2020