Projektets tidsplan

August 2012
Projektstart
Hjemmeside oprettes

September 2012
Startkonference 14. sept.

Oktober 2012
Netværksseminar 1, inspiration og faglig sparring til problemformuleringer, studieplansarbejde og refleksionsprocesser.

Herefter arbejder skolerne, og FAN-enheden udvælger fokalpunkter til analysesarbejdet ud fra netværkenes endelige problemformuleringer. Ad hoc møder på skoler og netværksbesøg.

Primo maj 2013
Netværksseminar 2, reformuleringer, diskussion og sparring til problemer og processer.

Oktober 2013
Skolernes slutrapport afleveres til FAN-enheden.

Januar 2014
Afslutningskonference januar 2014, åben for alle, med foredrag fra projektskolerne og offentliggørelse af sammenfattende handlingsrettet erfaringsrapport fra FAN-enheden.