Skip to main content

Finansiering

Finansiering

Projektet er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og de medvirkende projektinstitutioner.

 af IFPRs projektfacilitering:  

Se også Ministeriet for Børn og Undervisnings satsning i ramme- og udviklingsprojekter

og invitationen 2012 til at deltage i udviklingsforsøg (pdf-fil: ”Indbydelse til deltagelse i Rammeforsøg og udviklingsprojekter i de gymnasiale uddannelser”). Se Rammeforsøg A, B og C ang. studietid, timepuljer og studiefællesskaber samt Udviklingsprojekt B side 16-17 (Klare profiler i studieretningerne).