Afslutningskonference for Klare profiler i studieretningerne, fase 1.

Afslutningskonferencen for første fase af skoleudviklingsprojektet fandt sted 14. januar 2014 på Teknisk Gymnasium, Odense. Konferencen var overvældende velbesøgt fra gymnasiesektoren i hele landet. Gæsterne spurgte interesseret ind til projektforsøgene på projektmessen hvor skolerne forklarede og fremviste ideer og resultater, og plenumoplæg bandt dagen sammen.

Se overskrifter og præsentationer her: 

 

Hvorfor fagligt samspil i gymnasieskolen. Professor Søren Harnow Klausen, Syddansk Universitet

Studieretningsidentitet og fag - erfaringer fra projektforsøgene. Lektor Tina Høegh, Syddansk Universitet

Fra SRO til konsulentrapport - netværksarbejde som identitetsgivende. Lektor Maja Bødtcher-Hansen, Sankt Annæ Gymnasium

Styrket studieretningsprofilering og samspil – strukturer for en skole.  Lektor Christina Egholm, Silkeborg Gymnasium

Projekters gennemførelse. Lektor Peter Henrik Raae, Syddansk Universitet

Blinde pletter og nye opdagelser? Fagsamspil og studieretninger. Opsamling og perspektiv. Lektor Michael Paulsen, Aalborg Universitet

Artikler fra skoleprojekterne og evaluering fra følgeforskningen udkommer samlet i skriftserien Gymnasiepædagogik

Gymnasieudviklingsprojekter fortsætter i ny runde 2013-15 hvor projekter fra både nye skoler, og nogle der har valgt at fortsætte igangværende udviklingsprojekt i Klare profiler og fagligt samspil, er i gang. Hjemmeside for denne fase 2 findes på Risskov Gymnasium, se den her.