Fokusområde 5

Evaluering

Inden for de seneste 30 år har kravet om forventninger til formative evalueringsprocesser i undervisningen vokset sig stadig stærkere. Og i den seneste gymnasiereform er kravene skrevet tydeligere frem end nogensinde. 

Formativ evaluering kan defineres som cykliske processer i undervisningen, hvor lærere og elever ved hjælp af systematiske undersøgelser og fortolkning bedømmer elevernes faglige niveau, tager stilling til hvad de har brug for at lære og via feedback og refleksion sætter læreprocesser i gang hos eleverne. 

 

Reform 2017 har et fokus på formativ evaluering inden for alle fag og et klart tematiseret fokus på løbende evaluering og feedback. Reformen har særligt fokus på formativ evaluering i forhold til grundforløbet, interne prøver på stx, hhx og htx, særlige forhold på hf, matematik, SRP, skriftlighed og it. 

Undersøgelser peger på at formativ evaluering udgør et væsentligt bidrag til styrkelse af elevernes faglige læreprocesser, men samtidig tyder det på at der er en række betingelser der skal være opfyldt, for at formativ evaluering virker, fx at evalueringen skal gennemføres som en integreret del af undervisningen, og at den skal foregå i et dialogisk samspil mellem lærer og elever.  

Når der i projektet fokuseres på evaluering vil der være fokus på at undersøge evaluerings- og feedbackpraktikker gennem fokusering på konkrete hændelser. Antagelsen er, at nogle praktikker kan forbindes med skolekulturen, andre med de lærerfaglige undervisningspraktikker. Der vil også være en fokus på elevernes egne evalueringspraktikker, fx de evalueringspraktikker, der etablerer sig omkring gensidig elevrespons.