Fokusområde 4

Digitalisering

Siden 1990’erne har alle store danske uddannelsesreformer haft it på dagsordenen. Gymnasiereformen 2017 er ingen undtagelse. Reformens erklærede mål om uddannelse til et digitaliseret samfund udtrykkes eksplicit i Lov om de gymnasiale uddannelser i §29 stk. 6 med formuleringen: “Eleverne skal opnå digitale kompetencer, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier og at indgå i digitale fællesskaber”. At reformteksten lægger op til et kritisk blik på digital teknologi kan læses som en didaktisk markering af, hvad der skal lægges vægt på i (fag)undervisningen og mere bredt i gymnasieskolen efter reformen. Men det kan også læses som en replik til uddannelsessektorens tidligere ofte ukritiske omfavnelse af den boostende it-diskurs. Det kritiske it-fokus afspejler ganske godt udviklingen i dansk og international uddannelsesforskning. Her er man for længe siden gået væk fra en spekulativ hype om it i skolen. 

Flere væsentlige spørgsmål melder sig i forhold til reformens fokus på digitalisering:

  1. Hvad menes der med begreber som digitalisering, digitale kompetencer, teknologi, teknologiforståelse, digitale dannelse m.v.
  2. Hvordan tænkes digitalisering at virke ind på almendidaktiske grundspørgsmål om det at gøre gymnasieskole
  3. Hvordan bliver reformens intentioner om digitalisering (og relaterede begrebet) tilskrevet betydning og mening i fag, dvs. hvordan bliver de didaktiseret og hvordan påvirkes de af fagdidaktiske lærerkulturer. 

Når der i projektet fokuseres på digitalisering vil der være fokus på at undersøge potentialer såvel som barrierer i forhold til digitalisering, og mere bredt teknologi, i kølvandet på Gymnasiereformen 2017.