Fokusområde 1

Overgang og Progression

Det fremhæves i aftalepapiret om gymnasiereformen, at der skal være særlig opmærksomhed på elevernes overgang fra grundskolen til gymnasieuddannelserne samt overgangen fra gymnasieuddannelserne til videregående uddannelser. Derudover fremhæves også progression i forbindelse med skriveundervisningen som et vigtigt opmærksomhedspunkt.

Elever er i overgang meget af tiden, oftest i bevægelser fra det trygge og kendte og til mere komplekse og krævende niveauer. Særligt skrivning er et centralt omdrejningspunkt for disse overgange eftersom skriftlige krav typisk ændres sådan, at det der var passende i én uddannelseskontekst, ikke længere er tilstrækkeligt, når eleverne bevæger sig ind i en ny kontekst. Derfor er elevernes møde med nye skrivekulturer ofte udgangspunktet for kritiske overgangserfaringer hos eleverne. Disse kritiske overgangserfaringer er mere end blot tekniske udfordringer, fx mangel på gensidig information og kommunikation mellem de forskellige uddannelsesniveauer, men må også opfattes som mere komplekse udfordringer, der for eleverne kan involvere identitetsproblemer; identitetsproblemer, der ikke kun knytter sig til bestemte fag, men også til konstruktionen af den nye identitet som gymnasieelev i det hele taget.

Overgange i forbindelse med skrivning er ikke kun forbundet med problematiske udfordringer, men rummer også oplagte muligheder for skriverudvikling og identitetsudvikling, eftersom eleverne vil møde nye vidensområder og nye ambitioner for ekspertise som vil udbygge deres skriftlige repetoirer og skabe grundlag for identitetsudvikling i et mere omfattende perspektiv.

 

Når der i projektet fokuseres på overgangstematikken vil der være fokus på tre undertemaer, som handler om:

  1. de erfaringer og eksisterende ressourcer, som eleven bringer med sig
  2. formålet med de gymnasiale skriveopgaver
  3. rammesætningen af muligheder for elevernes identifikation og engagement i skrivningen.