Artikler og formidling

Nyeste artikler

August 2018

GymPæd 2.0 Nr. 20

 

I denne udgave af tidsskriftet GymPæd 2.0. præsenteres de første resultater fra projektets første kvantitative undersøgelse, der har 6234 elevbesvarelser, 877 lærerbesvarelse, 126 lederbesvarelser og 113 bestyrelsesmedlemsbesvarelser.

 • Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen og Peter Henrik Raae præsenterer en sammenlignende analyse af de fire uddannelsesprogrammer
 • Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen og Lilli Zeuner undersøger med fokus på elever, lærere og ledere, om de seneste års reformprocesser har ført til forskydning af ansvar og forventninger
 • Nikolaj Elf, Camilla Kølsen Petersen og Ane Qvortrup undersøger, hvordan digitalisering tilskrives betydning i gymnasieskolen anno 2017
 • Peter Hobel, Torben Spanget Christensen og Tina Høegh analyserer elevers og læreres opfattelse af fagligt samspil
 • Ellen Krogh, Camilla Kølsen Petersen, Peter Henrik Raae og Ane Qvortrup undersøger, hvordan kapacitetsopbygning og -forvaltning praktiseres på skolerne, hvordan lærere og ledere forholder sig til og oplever arbejdet hermed, og hvordan reformkravene om kvalitetsudvikling og kompetenceløft mødes
 • Anke Piekut, Peter Hobel og Ellen Krogh undersøger, hvordan lærere og elever ser på skriftlighed i konteksten af elevernes overgang mellem folkeskolen og gymnasiet
 • Torben Spanget Christensen, Peter Hobel, Anke Piekut fokuserer vi på, hvilke oplevelser og erfaringer om evaluering 1. g elever bringer med fra folkeskolen, og hvilke forventninger de har til evaluering i gymnasiet
 • Ellen Krogh og Anke Piekut undersøger, hvordan eleverne har oplevet overgangen fra folkeskole til gymnasiet.

August 2017

GymPæd 2.0 Nr. 17
 
 • I denne udgave af tidsskriftet GymPæd 2.0. præsenteres Reform 2017 projektet. Her kan man læse om projektet overordnet set samt mere detaljeret om de seks fokuseringer, der er i projektet; Overgang og progression, Faglig udvikling og fagsamspil, Skriftlighed; Digitalisering; Evaluering, Skole- og kompetenceudvikling. 

15. januar 2018

Følsomme data

Af: Ane Qvortrup og Camilla Kølsen Petersen

 
 • I disse tider generes der mange data om elever, skoler og lærere og det er derfor essentielt, at datasikkerheden er på plads. I starten af året blev ministeriets datahåndtering i forbindelse med trivselsmålinger i gymnasiet kritiseret. I denne artikel fortæller projektlederne Ane Qvortrup og Camilla Kølsen Petersen om datahåndteringen i projekt ’Reform 2017’

5. marts 2018

Kvotekonger- og dronninger?

Af: Ane Qvortrup og Camilla Kølsen Petersen

 • Projektlederne Ane Qvortrup og Camilla Kølsen Petersen har skrevet en artikel om etnicitet i gymnasiet. De forholder sig kritisk til S og SF’s forslag, der kom tidligere på året, om fordeling af elever med anden etnisk baggrund på landets gymnasier, på baggrund af data generet igennem projekt Reform 2017.