Skip to main content

Reform 2017

På denne hjemmeside præsenteres følgeforskningsprogrammet ”Reform 2017”. Projektet strækker sig frem til 2021 og stiller via både kvantitative og kvalitative undersøgelser skarpt på implementeringen og udviklingen af gymnasiereformen i gymnasieskolen.

 

 

Nyeste artikler

15. januar 2018

Følsomme data

Af: Ane Qvortrup og Camilla Kølsen Petersen 

 
  • I disse tider generes der mange data om elever, skoler og lærere og det er derfor essentielt, at datasikkerheden er på plads. I starten af året blev ministeriets datahåndtering i forbindelse med trivselsmålinger i gymnasiet kritiseret. I denne artikel fortæller projektlederne Ane Qvortrup og Camilla Kølsen Petersen om datahåndteringen i projekt ’Reform 2017’ 

5. marts 2018

Kvotekonger- og dronninger?

Af: Ane Qvortrup og Camilla Kølsen Petersen

  • Projektlederne Ane Qvortrup og Camilla Kølsen Petersen har skrevet en artikel om etnicitet i gymnasiet. De forholder sig kritisk til S og SF’s forslag, der kom tidligere på året, om fordeling af elever med anden etnisk baggrund på landets gymnasier, på baggrund af data generet igennem projekt Reform 2017.  
  

 

Projektlederne Ane Qvortrup, Camilla Kølsen Petersen og Nikolaj Elf beskriver projekt Reform 2017 

 

 

Fokusområder

Fokusområde 1
Overgang og progression

Fokusområde 2
Faglig udvikling og fagsamspil

 Fokusområde 3
Skriftlighed

 Fokusområde 4
Digitalisering

 Fokusområde 5
Evaluering

 Fokusområde 6
Skole- og kompetenceudvikling

 

 

Følg os på Facebook

Link her