Redskab til rehabilitering

Gennem kreativ skrivning kan deltagerne opleve et frirum, hvor de kan se på verden fra forskellige vinkler og udtrykt i forskelligt sprog. Igennem udvalgte øvelser på et kreativt skriveværksted, trænes evnen til at se, formulere sig, fantasere, udtrykke sig og reflektere over verden. I de kreative skriveværksteder tilbydes en mulighed for at sætte parentes om sygdommen og – måske – forstå sig selv, verden og andre på en ny måde, og ikke mindst finde glæden ved at skrive.

Deltagere fra tidligere kreative skriveværksteder beskriver at deltagelse i et kreativt skriveværksted gav dem et frirum, hvor de havde mulighed for at glemme deres sygdom. Ligeledes har deltagere givet udtryk for, at skriveøvelserne har gjort, at de igen har kunnet mærke deres sanser. En sansning, som ellers har været sat ud af spil på grund af deres sygdom.

 

Genoptræning af sindet og sproget

Når man har været syg gennem længere tid eller lider af alvorlig kronisk sygdom, kan man komme til at opleve at alt, hvad man oplever, filtreres gennem sygdommens tilstedeværelse. Man kan næsten udvikle tunnelsyn, og man kan føle, at hjernen ruster. Ligesom kroppen skal genoptrænes, kan mennesker, der lider af kronisk sygdom, derfor også kan have brug for at genoptræne sindet og sproget. Gennem kreative skriveværksteder stimuleres evnen til at se verden og sig selv mere nuanceret, og evnen til at udtrykke sig.