Skip to main content

Sabrina Vitting-Seerup,

Sabrina Vitting-Seerup, Ph.d.-stipendiat

Københavns Universitet

E-mail: vitting-seerup@hum.ku.dk

Sabrina Vitting-Seerup er ph.d.-stipendiat på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Hun har en kandidat i Moderne Kultur og Kulturformidling, samt en bachelor i Litteraturvidenskab og Sproglig Rådgivning, begge dele fra Københavns Universitet. Før hun begyndte sine ph.d.-studier arbejdede hun som Kommunikations- og Marketingchef i bogbranchen, og hun har siden 2013 været foredragsholder og skribent på freelance basis. Hendes forskning fokuserer på dansk kultur, kulturpolitik og repræsentationen af minoriserede grupper, hvorfor hendes ph.d. handler om danske kulturinstitutioner og kulturprodukter repræsentation af danske immigranter og efterkommere.

Website: http://research.ku.dk/find-a-researcher/?pure=en%2Fpersons%2Fsabrina-vittingseerup(e5c717f4-5bb5-439b-9f8b-fb7119af3092).html

 

Tre relevante udgivelser

Forståelse og accept i striber og ruder - En undersøgelse af tegneseriens potentiale for at skabe forståelse på tværs af samfundsgrupper (Speciale), Københavns Universitet, 2013 (link: http://www.kommunikationsforum.dk/log/multimedia/PDF%20og%20andre%20dokumenter/Saadan%20redder%20vi%20verden%20med%20Tegneserier.pdf)

 "Red verden med tegninger”, i: Kforum.dk, februar 2015 (http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Censur-propaganda-forbud---og-fred)    

“Tirsdagsanalysen: Et par streger fra fred?”, i: Politiken, april 2015