Moritz Schramm

Moritz Schramm, lektor, Ph.d.

Syddansk Universitet

E-mail: mosch@sdu.dk

Moritz Schramm er lektor på Institut for Kulturvidenskab på Syddansk Universitet. Han har en MA i Tysk og Statskunstskab fra Freie Universitet i Berlin og en ph.d. i Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet. Han forsker i relationen mellem kultur og migration, postmigratorisk litteratur, film og teater, samt i efterkrigstiden. Han har udgivet flere artikler om Franz Kafkas litteratur og har tidligere arbejdet en del med anerkendelsesteori. Han fungerer som leder for den postmigratoriske forskningsgruppe.

Hjemmeside: https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/mosch


Tre relevante udgivelser
The Culture of Migration: Politics, Aesthetics and Histories, red. Sten Pultz Moslund, Anne Ring Petersen og Moritz Schramm, London and New York: I.B. Tauris 2015.

Moritz Schramm, „Jenseits der binären Logik. Postmigrantische Perspektiven für die Literatur- und Kulturwissenschaft“, i: Postmigrantische Perspektiven, red. Naika Foroutan, Juliane Karakayali, Riem Spielhaus, Campus Verlag: Frankfurt am Main 2018, 83-96.

”Perspektivisches Erinnern: Der Nationalsozialismus und seine Folgen in der jüngeren deutschen Gegenwartsliteratur”, i: Gegenwart schreiben.Deutschsprachige Literatur 2000-2015, red. Corina Caduff and Ulrike Vedder, Munich: Wilhelm Fink 2016, 15-26