Menu

Moritz Schramm

Moritz Schramm, lektor, Ph.d.

Syddansk Universitet

E-mail: mosch@sdu.dk

Moritz Schramm er lektor på Institut for Kulturvidenskab på Syddansk Universitet. Han har en MA i Tysk og Statskunstskab fra Freie Universitet i Berlin og en ph.d. i Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet. Han forsker i relationen mellem kultur og migration, postmigratorisk litteratur, film og teater, samt i efterkrigstiden. Han har udgivet flere artikler om Franz Kafkas litteratur og har tidligere arbejdet en del med anerkendelsesteori. Han fungerer som leder for den postmigratoriske forskningsgruppe.

Hjemmeside: http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/mosch


Tre relevante udgivelser
The Culture of Migration: Politics, Aesthetics and Histories, red. Sten Pultz Moslund, Anne Ring Petersen og Moritz Schramm, London and New York: I.B. Tauris 2015.

”Ironischer Realismus. Selbstdifferenz und Wirklichkeitsnähe bei Abbas Khider”, i: Neue Realismen, red. Rolf Parr et. al., Munich: Wilhelm Fink 2016: 71-84.

”Perspektivisches Erinnern: Der Nationalsozialismus und seine Folgen in der jüngeren deutschen Gegenwartsliteratur”, i: Gegenwart schreiben. Deutschsprachige Literatur 2000-2015, red. Corina Caduff og Ulrike Vedder, Munich: Wilhelm Fink 2016 (i trykken).

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies