Kunst, kultur og politik i den ’postmigrantiske tilstand’

Begrebet postmigration stammer ikke fra forskere eller akademiske kredse, men er oprindeligt opstået blandt kunstnere og intellektuelle i Berlin/Tyskland, der afviser at blive opfattet som ’migranter’ eller ’indvandrere’ og at blive gjort til genstand for den nationale ”integrations”-politik. I stedet insisterer de på en grundlæggende pluralitet af livshistorier og en mangfoldighed af baggrunde som et centralt træk ved hele det moderne samfund og ved den sociale og kulturelle interaktion iblandt alle samfundets borgere.  

Formål

Projektets formål er at undersøge nutidige kunstneriske og kulturelle udtryk fra forskellige europæiske lande, der forholder sig til problematikker og konsekvenser ved den postmigrantiske tilstand. Der fokuseres på forskellige kulturelle og kunstneriske udtryksformer, herunder litteratur, film, teater og kunst, samtidig med at begreber som othering, tilhørsforhold, deltagelse, erindring, mangfoldighed, intersektionalitet og ”integration” afprøves og diskuteres. Som et yderligere perspektiv sigter projektet mod at undersøge de udfordringer, kulturelle institutioner som museer og gallerier står overfor i den postmigrantiske tilstand. Det er projektets formål at modvirke den udbredte brug af binære modsætningspar i dele af migrationsforskningen (f.eks. os/dem; selv/anden; rodfæstethed/rodløshed; hjemkultur/fremmedkultur; opbrud/ankomst) samt at byde på nye perspektiver på det faktum, at europæiske samfund uophørligt påvirkes og ændres af en stadig stigende mangfoldighed i deres befolkninger og kulturer. 

Projektet har modtaget støtte fra Det Frie Forskningsråd / Kultur og Kommunikation (DKR. 5,406,913). 

Advisory board

Roger Bromley, Marsha Meskimmon, Erol Yildiz.

 

(Foto: Iwan Baan)