Skip to main content

Valgfag på De Fem sundhedsfaglige kandidatuddannelser

 

Valgfaget henvender sig til alle på kandidatniveau med interesse for litteratur, sundhed, narrativer og kreativitet.

 

Der er i de senere år blevet forsket på livet løs i den rolle, som viden om narrativer (fortællinger) kan spille i forbindelse med patientinddragelse i USA og England – og nu også i Danmark. Den hovedansvarlige underviser på valgfaget er forsker og underviser i det interdisciplinære felt ”narrativ medicin”, og de gæsteunderviserne, der inddrages, har deres erfaring med undervisning fra SDU’s sundhedsvidenskabelige kurser i narrativ medicin. Det er første gang, at et valgfag i narrativ medicin udbydes på Institut for Kulturvidenskaber. 

Undervisningen indbefatter en grundig videnskabelig og forskningsbaseret indføring i sprog-, litteratur- og medievidenskab med særlig vægt på centrale, og relevante områder inden for dansk sprog, litteratur, medier og kultur.

Undervisningen indbefatter en grundig, videnskabelig indføring i det interdisciplinære felt ”narrativ medicin” med en særlig vægt på spørgsmålet om, hvad skønlitteratur og endnu bredere æstetiske narrativer kan bidrage med i patienters selvforståelse og rehabilitering. Der fremlægges ny, dansk og international forskning inden for narrativ medicin, og der læses en serie danske litterære tekster fra H.C. Andersen over Tove Ditlevsen til Caroline Albertine Minor, ligesom der inddrages film, tv-serier og en graphic novel.

Det sundhedsvidenskabelige spørgsmål er: Hvad sker der egentlig, når patienten får lejlighed til at beskrive sine oplevelser af sygdom gennem en skriftlig fortælling? Mens det litteraturvidenskabelige spørgsmål er: Hvordan repræsenteres sygdomserfaringer som angst, sorg, chok, psykose og kræft i litteraturen? Det gennemgående spørgsmål på valgfaget vil være, hvordan æstetiske narrativer kan bidrage til noget så konkret som forbedret diagnosticering, behandling og rehabilitering af syge mennesker uden at blive instrumentaliseret eller misbrugt?

 
Læs mere om kurset

Klik her

Sidst opdateret: 29.09.2021