Skip to main content

Projekter

Projekter

  • Filosofi i Skolen

    Filosofisk dialog er faciliterede samtaler som kendes fra feltet Filosofi med børn hvor deltagerne i fællesskab undersøger åbne spørgsmål. I projektet Filosofi i Skolen er vi interesserede i hvordan denne type samtaler påvirker elever, lærere, faglighed og klasserum, men vi arbejder også med filosofisk dialog i andre sammenhænge (fx professionelle fællesskaber, i dagtilbud og i ungdomsuddannelser).

  • Nationalt Videnscenter for Læsning

     fokuserer på literacy i uddannelsessystemet, og det indebærer også mundtlighed. Centeret drives på tværs af danske University Colleges og stiller en lang række kilder til rådighed.

  • SOPHIA

    European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children