Skip to main content

Personer

Personer

 • Alina Reznitskaya

  Professor i uddannelse ved Montclair State University, USA, med baggrund i psykologi og særligt interesseret i social interaktion, kvalitet af argumentation i klasserummet, samt hvordan den kan undersøges.

 • Eva Dam Christensen

  Ph.d.-studerende ved Institut for Kulturvidenskaber på SDU, Odense. Jeg er cand.pæd.didak mshp.dansk og ansat som lektor på læreruddannelsen på UC Syd i Esbjerg. Jeg arbejder interventionsbaseret med forskning i og udvikling af udskolingselevers undersøgende og kritiske samtalekompetencer. Min forskning er funderet i et sociokulturelt perspektiv.

 • Julie Marie Isager

  Cand.mag. i retorik og ph.d.-studerende ved Institut for Kulturvidenskaber ved SDU med et etnografisk-inspireret ph.d.-projekt om mundtlige eksaminer i det danske gymnasium. Jeg er interesseret i både spontan og planlagt mundtlighed ud fra et grundlæggende funktionelt sprogsyn. I øjeblikket arbejder jeg som universitetspædagogisk konsulent på Københavns Universitet.

 • Rupert Wegerif

  Professor of Education ved Cambridge University, UK, og en del af CEDiR, men har desuden sin egen blog hvor der ligger mange interessante indlæg med betragtning om mundtlighed og dialog i uddannelse.

 • Tina Høegh

  Arbejder med mundtlighed i bredt perspektiv inden for alle fag, fx vedrørende undervisning i mundtlige oplæg og faglig performance, dialogisk undersøgelse i fagene og mundtligt fagsprog, mens jeg mere specifikt i forhold til danskfaget og andre sprog- ogkulturfag arbejder med sprog og kommunikation, med mundtlig fortolkning af tekster, med gestik og dialog i fleremodaliter: ansigt til ansigt så vel som i lydmedier og video og med analyser af fx mundtlighed i medierne.