Skip to main content

POETISK PÆDAGOGIK - Sprogrytme og mundtlig fremførelse som litterær fortolkning - Forslag til ny tekstteori og til pædagogisk refleksion

Tina Høegh (Ph.d.-projekt)

Webside: Læs mere her

Mundtlig fortolkning af litteratur og interaktiv respons er et mangeårigt studie af litteraturundervisning og tekststudier generelt i alle fag. Oplæsning og performance af tekster giver syn for sagn og lyd for meningen af de mange betydninger, kulturer og stemmer der gemmer sig i skriftlige tekster. Når vi læser op, lærer vi holdninger og stemmer i teksterne at kende, karakterers og fortælleres holdninger og følelser. Dvs. at vi nødvendigvis tolker teksten for at give den lyd, og så kan vi dele og diskutere disse tolkninger – de bliver hørbare. Og vi kan lege med, ændre og forstå hinanden forskellige tolkninger.