Skip to main content

Mundtlighed og fagdidaktik

Tina Høegh (Praksisbog)

Meget undervisning foregår mundtligt – men hvad er mundtlighed? Mundtlighed er et særligt fagligt område. Denne bog viser, hvordan du kan arbejde med mundtlighed i undervisningen, så eleverne bliver opmærksomme på mundtlighedens kendetegn og virkemidler. Med konkrete og illustrative eksempler beskrives:

• Mundtlighed som udtryk og samtale, samt analyse af tale og lytning
• Mundtlighedsdidaktikkens formål og metoder: dannelse og kompetence, undersøgende dialog, præsentation og performance, observation, transskription, imitation og lyttestrategier
• Konkret mundtlighedsdidaktisk arbejde i forhold til litteraturtolkning, faglig formidling, mundtlige fortællinger og essays.

Bogen henvender sig til alle undervisere, der har med litteratur-, medie- og førstesprogs-, andetsprogs- og fremmedsprogsundervisning at gøre – og altså ikke blot til dansklæreren.

Mundtlighed og fagdidaktik (2018) København: Akademisk Forlag