MiCREATE

Projekt MiCREATE – Migrant Children and Communities in a Transforming Europe involverer 15 universiteter og NGO’er i 12 lande. Foruden Danmark er der tale om Cypern, Frankrig, Grækenland, Italien, Kroatien, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Østrig.

Målet med projektet er at forbedre integrationen af flygtninge- og indvandrerbørn gennem en børneorienteret tilgang.

I projektet undersøges flygtninge- og indvandrerbørns oplevelse af deres hverdag med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention artikel 12 om ’Barnets ret til at give udtryk for en mening, og krav på at denne mening respekteres i overensstemmelse med barnets alder og modenhed.’
Desuden undersøges sammenhænge mellem nationale integrations- og udlændingepolitikker og børns muligheder for deltagelse i og indflydelse på deres hverdagsliv.

Den danske del af projektet består primært af feltarbejde med børn og unge i alderen 10-17 år på seks danske skoler, der har høj grad af kulturel, religiøs og sproglig diversitet. Feltarbejdet indebærer bl.a. i deltagerobservationer, kreative workshops, fokusgrupper, interviews og spørgeskemaundersøgelser.

Projektet bygger på et tæt samarbejde med interessenter fra bl.a. offentlige myndigheder, NGO’er og fagforeninger og med ledere, lærere på de deltagende skoler. Projektet skal bl.a. resultere i pædagogiske værktøjer, herunder digitale, som skoler kan anvende for at styrke integrationen.

Projektet er finansieret af EU´s Horizon 2020-program i perioden 2019-2021.