MiCREATE

MiCREATE

Målet med projektet er at forbedre integrationen af flygtninge- og indvandrerbørn gennem en børneorienteret tilgang.

I projektet undersøges flygtninge- og indvandrerbørns oplevelse af deres hverdag med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention artikel 12 om ’Barnets ret til at give udtryk for en mening, og krav på at denne mening respekteres i overensstemmelse med barnets alder og modenhed.’