Menu

Da Vincis opfindelser - Koldinghus

Kopierne på Kongeborgen- vandreudstillingen Da Vincis opfindelser på Koldinghus

Speciale ved Kultur og Formidling af Helle Ribo Petersen

På Museet på Koldinghus, Jyllands sidste kongeborg, har man som det første museum i Skandinavien lagt murværk til den internationale vandreudstilling om Leonardo da Vincis opfindelser og kunst. Udstillingen bygger på da Vincis tekster, skitser og malerier og indeholder bl.a. 65 modeller af nogle af kunstnerens opfindelser. For Leonardo da Vinci forblev de fleste af disse skitser på papir. Men på vandreudstillingen fremstår de som nærmest æstetiske skulpturer. I dette speciale vil jeg undersøge, på hvilke måder vandreudstillingen Da Vincis opfindelser Koldinghus formidler, og hvordan formidlingen virker på store børn og unge brugere mellem 15 og 20.  Samtidig inddrages den måde, udstillingen formidles på i en bredere kontekst, lokalt, nationalt og internationalt samt digitalt. Med udgangspunkt heri vil jeg diskutere, hvilke nye tendenser, der er i museers formidling af kunst og kultur, herunder koblinger mellem kunst og videnskab, og hvilke nye roller kulturformidlere og kulturinstitutioner har fået og kan tænkes at få i fremtiden. Undersøgelsen vil bygge på dels udstillings- og materialeanalyser, dels observation og dialog med unge besøgende/brugere på stedet. Specialet udarbejdes foråret 2014.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies