Menu

Publikationer

Publikationsliste Velux 

 

2016 

Kortbek, Hjørdis Brandrup, Charlotte Præstegaard Schwartz, Anne Scott Sørensen og Mette Thobo-Carlsen. Gæsteredaktion af temanummer af Nordic Journal of Cultural Policy vol. 19, nb. 2 om Participation: The new cultural policy and communication agenda (den 28. september).

Kortbek, Hjørdis Brandrup, Charlotte Præstegaard Schwartz, Anne Scott Sørensen og Mette Thobo-Carlsen. ”The participatory agenda: A post-critical, anticipatory intervention” in Nordic Journal of Cultural Policy vol. 19, nb. 2, s. 19-35.

Charlotte Præstegaard Schwartz: ”Kritisk kuratering - Udstillingspraksis udviklet i perspektiv af 1960ernes og 1970ernes institutionskritik. Nordisk Museologi 2016: 2, 95-104.

Schwartz, Charlotte Præstegaard (med Mikkel Bogh, Anne Ring Petersen & Tania Ørum): Stig Brøggers konceptuelle kunst. København: Statens Museum for Kunst.

Sørensen, Anne Scott. “Participation. The new cultural policy and communication agenda” in Nordic Journal of Cultural Policy (editorial) vol. 19, nb. 2, s. 4-18.

Sørensen, Anne Scott. ”Kritik som kunst, social fiktion og foregribende praksis”, in Kultur & Klasse nr. 122, e-pub in head of print, s. 108-110.

Sørensen, Anne Scott. ”The Bakkehus Museum: The Participatory Turn in Cultural Policies and Museum Communication” in Heritage, Democracy and the Public: Nordic approaches to managing heritage in the service of society. Guttormsen, T. S. & Grete, Swensen (red.). Furnham, UK: Ashgate, Kap. 14, s. 189-201 (også som E-bog).

Sørensen, Anne Scott: ”Cultural Studies”, kap. 8 in Bjørn Schiermer (red.): Kultursociologi og kulturteori. En grundbog. Kbh.: Hans Reitzels Forlag, s. 197-226.

Sørensen, Anne Scott: ”Subkulturel teori”, kap. 9 in Bjørn Schiermer (red.): Kultursociologi og kulturteori. En grundbog. Kbh.: Hans Reitzels Forlag, s. 227-252.

Thobo-Carlsen, Mette. “The Affects of the Art Work: On the Material Art Object and the Affective Encounter in the Art Exhibition. An Affective Performative Analysis of Yayoi Kusama's Accumulation Sculptures (1962)”. Bulletin, ARKEN Museum of Modern Art, Ishøj, Denmark, s. 96-114.

Thobo-Carlsen, Mette. “Walking the Museum – Performing the Museum”, The Senses and Society, Routledge, vol. 11, nb. 2, s. 136-157.

2015

Kortbek, Hjørdis Brandrup:”Kulturel forkælelse i børnehøjde. Kulturformidling til børn og forestillinger om børnekultur, demokrati og dannelse, in Barn nr. 3-4, pp. 35-47

Kortbek, Hjørdis Brandrup: ”Kulturformidling i de regionale kulturaftaler: demokratiets og deltagelsens kompleksitet”, in Deltagelse som transformation i kunst og kultur. Særnummer af Aktuel Forskning. Litteratur, Kultur og Medier, pp. 10-23 

Schwartz, Charlotte Præstegaard: “Fotografiet som document”, in Ung Dansk Fotografi 2015, København: Fotografisk Center

Schwartz, Charlotte Præstegaard: ”Boundless geography – Jacob Aue Sobol’s photography”, Jacob Aue Sobol. Arrivals and Departures, Warszawa: Gallery Warszawa

(Bom, Anne Klara &) Sørensen, Anne Scott (eds.): Deltagelse som transformation i kunst og kultur. Særnummer af tidsskriftet Aktuel forskning. Litteratur, Kultur og Medier

Sørensen, Anne Scott: ”’Deltagelse’ som kulturpolitisk strategi og institutionel kulturformidling”, In Deltagelse som transformation i kunst og kultur. Særnummer af tidsskriftet Aktuel forskning. Litteratur, Kultur og Medier, pp. 1-10 

Sørensen, Anne Scott: “Participation – a reconfigured conceptual practice”, abstract for NCCPR15, The 7th Nordic Conference on Cultural Policy Research, arrangeret af Telemark University College & Telemark Research Institute, Bø (25.-27. september)

Thobo-Carlsen, Mette: Performative selvbiografier. Selvfortællinger i samtidskunst og - litteratur. København: Multivers Academics (241 s.)

Thobo-Carlsen, Mette: “The Entangled Researcher. Performative approaches to art, curation – and museum research”, abstract indleveret til International Seminar on Museum Mediation, the Association of Danish Museums, March 9-11, 2015

2014

Kortbek, Hjørdis Brandrup: ”Steder i Ishøj. Steder i mig - kulturformidling som socialiserings- eller subjektiveringskoncept?”, paper til seminar i forskningsprogrammet Kulturel Transformation og Kulturdesign d. 25. juni (unpublished).

Kortbek, Hjørdis Brandrup:”Places in Ishøj. Places in Me: Cultural communication as transformation of non-users”, paper til panelet “Participation: The New Cultural Policy and Communication Agenda”, ICCPR14, The 8th International Conference on Cultural Policy Research, University  of Hildesheim, Tyskland, den 9.-12. september.

(Published on http://iccpr2014.de/abstracts-and-papers).

Kortbek, Hjørdis Brandrup: ”Lyden af demokratisk kulturformidling på Fyn”, videnskab.dk, blogindlæg d. 8. oktober.

Kortbek, Hjørdis Brandrup:”Kulturformidling til børn og forestillinger om demokrati, dannelse og transformation”, paper til BIN Norden d. 6.-7. november (accepted).

Sørensen, Anne Scott: ”Deltagelseskulturens former”, Aktuel Forskning ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet 2014, s. 1-17 (18 s.)

Sørensen, Anne Scott: ”Håkon Larsen: Den nye kultursociologien. Kultur som perspektiv og forskningsobjekt”, Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift (1), s. 37-39.

Sørensen, Anne Scott: “Danish Cultural Policies and Communication”, paper til panelet “Participation: The New Cultural Policy and Communication Agenda”, ICCPR14, The 8th International Conference on Cultural Policy Research, University  of Hildesheim, Tyskland, den 9.-12. september. (Published on http://iccpr2014.de/abstracts-and-papers).

Sørensen, Anne Scott: "The role of Critique in Participatory Culture and Communication", paper til workshop på konferencen Culture at Work, Københavns Universitet, 24.-25. april (unpublished).

Thobo-Carlsen, Mette: ”Om kunstudstillingen Modellen: Palle Nielsen på ARKEN (2014) – en performativ omskrivning af det moderne museums politiske rationale”, paper til seminar i forskningsprogrammet Kulturel Transformation og Kulturdesign, SDU, den 25. juni (unpublished).

Thobo-Carlsen, Mette: ”Remodeling the exhibition space – A performative reading of the art exhibition The Model: Palle Nielsen as a rewrite of the political rationality of the modern art museum”, paper til panelet “Participation: The New Cultural Policy and Communication Agenda”, ICCPR14, The 8th International Conference on Cultural Policy Research, University  of Hildesheim, Tyskland, den 9.-12. September. (Published on http://iccpr2014.de/abstracts-and-papers ).

Thobo-Carlsen, Mette: “Participate! The Intervention and Transformation of The Museum Space in Olafur Eliasson’s Riverbed (2014)”, paper til det internationale forskningsseminar Methodologies within the field of Cultural Encounters, Roskilde Universitet, den 13.-14. november (accepted).

Thobo-Carlsen, Mette:”Deltageren som museumsaktivist. En performativ læsning af deltagelsens politiske potentiale i kunstudstillingen Modellen: Palle Nielsen”, Kultur & Klasse 42 (118): 125-139. (Published).

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies