Menu

Projektbeskrivelse (KULT)

Mod et nyt kulturbegreb og nye former for kulturformidling (KULT):

Projektet skal udvikle et nyt, dynamisk kulturbegreb, der kan danne grundlag for en nytænkning af kulturformidlingens mål og midler i den senmoderne, ”hybride” kulturinstitution. Det nye kulturbegreb skal kunne a) belyse hvordan, på hvilken baggrund og med hvilken konsekvens kunst og kultur har ændret karakter i retning af social begivenhed og iværksættelse; b) bruges til at reflektere det aktuelle fokusskifte i kulturformidling fra genstand/samling og ekspertise til brugeroplevelse og -deltagelse og c) bidrage til at bygge bro mellem teori og praksis ved at udgøre et grundlag for konceptuel kulturformidling, der kan anvendes i både projektdesign og evaluering. Projektet indløses gennem teoretisk begrebsafklaring, analytisk og strategisk modeludvikling og case-baserede studier (i de regionale kulturaftaler og kunst- og kulturhistoriske museer) med basis i hvilke, der etableres en konkret dialog med praksisfeltet.

Se den fulde projektbeskrivelse.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies