Menu

Delprojekt 4. Post doc Charlotte Præstegaard Schwartz

Delprojekt 4. Post doc Charlotte Præstegaard Schwartz Projektet skal omhandle kulturbegrebets betydning i relation til de ændrede museale positioner siden 1990erne, positioner der er blevet forstået i regi af new institutionalism (Ekeberg 2003, Möntmann 2006). Tesen er, at new institutionalism har været med til at omforme museumskultur specifikt, men også mere generelt den måde, kultur opleves og fremvises på. I regi heraf skal der sættes fokus på oplevelser af kunst som begivenhed enten uden for eller på særlige sites i institutionen og på oplevelser funderet i handlingsbaseret dialog mellem kunstner, kunstevent og publikum. Fra starten responderede new institutionalism på arbejdsmetoder hentet fra kunstnernes egen praksis, og med den som ramme fremhæves installatorisk, interdisciplinær og socialt og politisk orienteret kunst. Delprojektet skal på den baggrund sætte fokus på kuraterings- og udstillingspraksis med afsæt i NN. Projektet skal bidrage til det overordnede projekt som konkret brobygger mellem teori og praksis ved at udvikle en konceptuel ramme for kuraterings- og udstillingspraksis. Med dette formål spørges der til, hvordan en samlingsbaseret, mediespecifik institution kan forholde sig til new institutionalism, der sidestiller udstillingspraksis med andre (tværgående) aktiviteter? Derudover spørges der til, med hvilke begreber museumskuratoren kan redefinere egen praksis og gentænke formidlingsstrategier og fremvisningsmåder med fokus på udvikling af museumsoplevelse i en aktuel kontekst, hvor ”atmosfære” og ”stemning” (Böhme) er topscoreren hos brugere af danske kunstmuseer (Danske museer i tal og Brugerundersøgelse 2012,). Metodisk tænkes delprojektet at tage udgangspunkt i dels ”non-representational theory” (Thrift), dels det etnografisk inspirerede case-studium med spørgeskemaer og kvalitative interviews (Fremtidens Kunstmuseum, 2010). Derudover anvendes Bals konceptbaserede metodologi og især begrebet curatorial framing (2012) med hvilket kuratering fremstår som en diskursiv handling, der åbner værker og genstande og inviterer til dialog netop ved at rammesætte. Projektet skal udmøntes i konkrete konceptualiseringer for fremvisning af samtidskunst, idet denne kerneaktivitet holdes op over for bestræbelserne i new institutionalism på at spille en aktiv rolle i produktionen af sociale og politiske ”virkeligheder”.

Der er etableret et samarbejde med Associate prof. Helen Westgeest, University Leiden, Holland og Dr. Alexandra Moschovi, University of Sunderland. Kurator Nina Möntman samt kurator og redaktør for Kunstkritik.no Jonas Ekeberg. Desuden muligt samarbejde med The Appel Art Center, Amsterdam.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies