Menu

Delprojekt 3. Post.doc. Hjørdis Brandrup Kortbek

Delprojekt 3 Post.doc. Hjørdis Brandrup Kortbek. Projektet undersøger med afsæt i gentænkningen af kulturbegrebet aktuelle bestræbelser på at revitalisere steder og sammenknytte regional udvikling, byplanlægning og kultur. I projektet sættes der fokus på, hvordan kultur bliver ”spatialiseret” som begivenheder i landskaber og byrum i de nye kulturaftaler mellem Kulturministeriet og de såkaldte kulturregioner. Tesen er, at disse kulturaftaler er et resultat af mange forskelligartede idéer og hensigter, og at en kortlægning af deres realisering og effekt vil kunne bidrage til en fremadrettet afklaring af mål og midler. Projektet har KulturMetropolØresund og Kulturregion Fyn (Kulturaftale 2012-15 mellem Kulturministeren og KulturMetropolØresund og Kulturaftale 2011-2014 mellem Kulturministeren og Kulturregion Fyn) som case og omfatter udvalgte dele heraf, som aktualiserer forholdet mellem kultur, sted, rum, krop og bevægelse: I KulturMetropolØresund: 1) Dimensionen ”Kultur og fritid i det offentlige rum” ved projektet ”Det aktive byrum”, der bl.a. omfatter en mobilapplikation for unge. 2) Dimensionen ”Institutioner på tværs” ved projektet ”Sæt kulturen i spil”, herunder såkaldte busvandringer. 3) Dimensionen ”Jagten - gennem historien” ved projektet ”Festival+”/Golden Days. I Kulturregion Fyn: 1) ”Kulturkaravanen”. 2) ”Kultur i bevægelse”, begge med fokus på den fynske kulturarv eller ”fynske folkelighed”. Analysen skal på den ene side klarlægge de bagvedliggende opfattelser af kultur, som kommer til udtryk i de to kulturaftaler og konsekvensen heraf for projekternes forløb og deltagelsen heri. På den anden side skal analysen undersøge de konkrete projekters potentialer for at skabe transformative oplevelser og rum for fællesskaber og samhandlen og dermed virke demokratibefordrende (Bennett 2013, Lefevbre 1991, Sennett 2012). Analysen bidrager til at reflektere sammenhænge i og effekt af kulturaftalerne og kommer på den baggrund med anbefalinger til fremtidige satsninger vedrørende kultur i det offentlige rum. Metodisk tager projektet udgangspunkt i dels ”non-representational theory” (Thrift 2008) og det deltagende etnografiske case-studium (med observation og dialogiske interview med aktører og deltagere), dels den performative og narrative kulturanalyse (Bal 2010, 2012; Fischer-Lichte 2004; Rogoff 2000, 2005) som angivet i de overordnede metodeovervejelser. Byrum, begivenheder og kropslige modaliteter bliver da set som fortællinger, der udvider de diskursive repræsentationer i såvel de officielle omtaler (annonceringer mv.) som i medierede dokumentationer af begivenheder, adfærd og processer samt forsker-bruger-dialogerne ”on location” (Pink 2007, 2012). Delprojektet vil altså søge svar på, hvilke forestillinger om kultur, der kommer til udtryk i KulturMetropolØresund og Kulturregion Fyn; hvad de betyder for forholdet mellem byrum/sted, demokrati og kultur; og hvordan et dynamisk kulturbegreb kan bruges som en fremadrettet ramme om kulturformidling i byens rum. Der samarbejdes konkret med prof. Tom O’Dell og prof. emeritus Orvar Löfgren fra Lunds Universitet og med nøgleaktører i KulturMetropolØresund, bl.a. administrerende direktør for KulturMetropolØresund, Jens Overgaard og direktør for Golden Days, Ulla Tofte, og Kulturregion Fyn bl.a. projektleder Stine Keiding.

 

"Bloggen om byen" på videnskab.dk 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies