Menu

Delprojekter

Hvert delprojekt vil med afsæt i henholdsvis museet som nøgleinstitution (delprojekt 1 og 2), aktuelle tvær-institutionelle bestræbelser (delprojekt 4) og de regionale kulturaftaler (delprojekt 3) bidrage til at udvikle det dynamiske kulturbegreb og afprøve dets muligheder for at fungere som basis for konceptuel kulturformidling. Delprojekterne bidrager til såvel den begrebsteoretiske som den modeludviklende del ved at være forankret i forskellige dele af praksisfeltet (forskellige typer af aktører, virksomhed mv.) og på forskellige niveauer af praksisfeltet (fra projekter til institutioner og regioner). Samtidig fokuserer delprojekterne på forskellige aspekter heraf og på forskellige deltagelsesformer med henblik på at etablere såvel dybde som bredde i de analyser, der skal danne grundlag for modeludvikling og anbefalinger. I det første delprojekt fokuseres der eksempelvis på overlevering og -erindring; i det andet på henholdsvis kognition (viden, kompetencer), læring og kreation; i det tredje på den sanselige og affektive perception, på (nær)vær, bevægelse og fælleskabsdannelse; i det fjerde på de diskursive rammesætninger.

Læs mere om delprojekterne nedenfor:

Delprojekt 1. Hovedansøger, professor Anne Scott Sørensen

Delprojekt 2. Post.doc. Mette Thobo-Carlsen

Delprojekt 3. Post.doc. Hjørdis Brandrup Kortbek

Delprojekt 4. Post Doc Charlotte Præstegaard Schwartz

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies