Menu

Mod et nyt kulturbegreb og nye former for kulturformidling (KULT)

Projektet er støttet af VELUX FONDEN med 4.846.550 kr. og løber fra 1. januar 2014 til 1. januar 2017. Projektleder er professor Anne Scott Sørensen, Institut for Kulturvidenskaber.

Link til bevilligede projekter af VELUX FONDEN.

Error while rendering view [CookieWarning].