Histories er ansporet af tidens anti-historistiske tendenser – alternative fakta, fake news – som projektet sætter i historisk perspektiv ved at gå tilbage til den tid, hvor vores moderne begreb om historie opstod, og undersøge det moderne historiske paradigmes rødder. Et sådant historisk blik stiller ikke blot dette paradigmes iboende paradokser til skue ved at påpege historieskrivningens oprindelige sammenflettethed med fortællekunsten. Det giver også mulighed for at analysere den aktuelle situation og kigge fremad. Projektets undersøgelse af historiebegrebet peger således på, at ét muligt svar på historismens aktuelle krise kunne være at opdyrke grublende, problemorienterede tilgange til historisk viden og historisk sandhed som dem, der dannede rammen om den moderne historieskrivnings fødsel på tærsklen til moderne tid – tilgange, der vel at mærke i modsætning til den aktuelle udviskning af forskellen mellem fiktion og fakta var kendetegnet af en frugtbar fusion af kunst og historieskrivning.

Læs mere om projektet her.