Menu

Filosofi i skolen

 Projektets mål og baggrund
Projektet Filosofi i skolen skal forene praksis og forskning inden for feltet Filosofi med børn. I en toårig opstartsperiode fra februar 2017 og frem vil fokus være på udviklingsarbejde og design af tværfaglige og tværinstitutionelle forskningsprojekter. På længere sigt er det målet at bidrage til at forbedre børns læring, karakterdannelse og skoleoplevelse gennem aktiviteter, der er fagligt begrundet i forskning.

Forskningsfeltet Filosofi med børn rummer en lang række diskussioner om hvorvidt, hvorfor og hvordan filosofi med børn kan være en meningsfuld aktivitet. Hidtidige forskningsresultater inden for feltet tyder imidlertid på, at der er betragtelige sociale og kognitive gevinster for de børn der deltager – hvad enten der er tale om børn med sociale og læringsmæssige udfordringer eller om særligt begavede børn. En central del af projektet går ud på at efterprøve en række af disse antagelser i en dansk kontekst.

Projektet dækker et behov i skolen som i øjeblikket er præget af diskussioner om dannelse vs. målstyring. Det kan bibringe viden til et område der er præget af ideologi og rummer desuden stort potentiale for afledte projekter om fx lærerroller, måling af kognitive gevinster mv.

 

 

Følg os på Facebook

@filosofiiskolen

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies