Skip to main content

Udgivelser

  • Hejl, C. K. (2019). Hvad skal religionsfagets dannelsesopgave være og hvordan kan den løftes?. Liv i skolen, 3/2019, s.50-57
  • Jensen, S. S. (2019). Naturvidenskabelig dannelse gennem filosofisk dialog. Liv i skolen, 3/2019, s. 58-67
  • Schaffalitzky, C. & Nielsen, A. (2019). Filosofisk dialog i børnehaveklassen. Liv i skolen, 3/2019, s. 86-94
  • Schaffalitzky, C. & Tang-Brock, C. (2019). Oplevelser af filosofiske dialoger i uformelle læringsfællesskaber.  Liv i skolen, 3/2019, s. 104-113

Sidst opdateret: 25.09.2020