Om projektet og materialerne

Projektet udføres for Børne- og Undervisningsministeriet og materialerne skal blandt andet kunne anvendes til understøttende undervisning af elever som ikke går til konfirmationsforberedelse. Materialerne på siden her er stadig under udvikling, men ligger her i en beta-version, som alle er velkomne til at bruge og kommentere.

Vi har en særlig side på Facebook, hvor du kan kommentere materialerne og komme med ideer til fx aktiviteter eller emner. Du kan også skrive til os på email - husk at skrive hvilket materiale dine kommentarer hører til!

Vi lægger materialer på efterhånden som de er klar i udkast. Aktiviteterne falder i forskellige kategorier:

1. Undervisning ved lærer

: almindelig klasseundervisning med læreroplæg og efterfølgende elevaktiviteter

 

2.  Filosofiske dialoger

: gruppesamtaler som kræver at underviseren kan facilitere en filosofisk samtale

 

3. Æstetiske refleksioner

:  elevens selvstændige arbejde med refleksioner over oplevelser af musik, tekster, malerier og andre æstetiske værker

 

4. Undersøgende workshops

:  gruppearbejde med temaer med udgangspunkt i fx et spil eller en diskussion

5. Feltarbejde og mini-projekter 

:  opgaver med et praktisk islæt - man kan arbejde i fællesskab eller alene