Projekter og emner

Delprojektet Filosofi i Skolen

Filosofi i Skolen er et projekt som arbejder med forskning, efteruddannelse, udvikling, samt tværfaglige og tværinstitutionelle samarbejder. Projektet beskæftiger sig med emner såsom dialogisk undervisning, inklusion af minoriteter, sprogstimulering og filosofiske færdigheder. På længere sigt er det målet at bidrage til at forbedre børns læring, karakterdannelse og skoleoplevelse gennem aktiviteter, der er fagligt begrundet i forskning. Projektet er en del af det større rammeprojekt FiDUF: Filosofisk Dialog i Undersøgende Fællesskaber.

Læs årsrapporten 2019 for Filosofi i Skolen her.

Eksempler på delprojekter under Filosofi i Skolen

Der foregår mange og ret forskelligartede aktiviteter og samarbejder under Filosofi i Skolen. Her har vi samlet eksempler på delprojekter som kan give et indtryk af hvad der optager os.

 • Filosofisk dialog og de 17 Verdensmål 
 • H.C. Andersen og Filosofisk dialog
 • Kompetenceudviklingsforløb i Filosofi med børn (lærer og pædagoger i Odense Kommune)
 • Vedligeholdelsesforløb i Filosofi med børn ( lærer og pædagoger i Odense Kommune)
 • Sprog i børnehaveklassen (udviklingsprojekt under Undervisningsministeriet)
 • Filosofisk dialog og inklusion af minoritetselever
 • Filosofiske dialog og sproglig udvikling
 • Filosofisk dialog i naturfag
 • Filosofisk dialog på EUX
 • Filosofiske aktiviteter som alternativ til konfirmationsforberedelse


Andre delprojekter under FiDUF

Ud over aktiviteterne i Filosofi i Skolen beskæftiger projektet Filosofisk Dialog i Undersøgende Fællesskaber sig også med filosofisk dialog i en række andre sammenhænge, herunder:

 • Filosofisk klassedialog i gymnasieskolen
 • Filosofisk dialog i fagfællesskaber (fx sygeplejersker) 
 • Filosofisk dialog i børnehavehøjde
 • Filosofisk dialog på museer og udstillinger
  Man kan følge FiDUF på Facebook.

   

   Hvis du er interesseret i at høre mere om de forskellige projekter eller har ideer til nye spændende projekter, er du velkommen til at skrive til  os på filosofiiskolen@sdu.dk