Skriverudviklinger

Skriverudviklinger i gymnasiet undersøger hvordan unge gymnasieelever lærer fag gennem skrivning og skrivning gennem fag i et udviklingsperspektiv. Hvad betyder skrivning i skolens fag for elevernes skrive- og skriverudvikling? Og hvordan hænger skriveudvikling sammen med skriverudvikling?

Bogen bygger på etnografiske længdestudier hvor elever og kursister har været fulgt tæt gennem deres gymnasiale uddannelse. Den anlægger således et systematisk elevperspektiv på skrivning og skriftlighed.

Bidragydere: Torben Spanget Christensen, Nikolaj Elf, Peter Hobel, Steffen Møllegaard Iversen, Karen Sonne Jakobsen, Ellen Krogh, Anke Piekut. 

Kapitler i bogen:

  1. Skriveudvikling og skriverudvikling. Af Karen Sonne Jakobsen og Ellen Krogh
  2. Database og forskningsværktøjer. Af Torben Spanget Christensen
  3. De store formater. Et studie i skrive- og skriverudviklinger i undersøgende skrivning. Af Ellen Krogh
  4. Elevnoter og skriverudvikling. Af Torben Spanget Christensen
  5. Teknologi i elevers skrive(r)udvikling. Af Nikolaj Frydensbjerg Elf
  6. Skriverudvikling i fagligt samspil på hf. Af Peter Hobel
  7. To skriverudviklinger i daskfaget på tværs og på langs. Af Anke Piekut
  8. Skriveudvikling og skriverudvikling i matematikfagene. Af Steffen Møllegaard Iversen
  9. Kreative skriveopgaver. Kreativitet i to elevers skrive- og skriverudvikling i fremmedsprogene. Af Karen Sonne Jakobsen
  10. Skrivedidaktiske udfordringer og perspektiver. Af Peter Hobel og Anke Piekut

Skriverudviklinger i gymnasiet henvender sig til forskere, læreruddannere, studerende og lærere der interesserer sig for elevers og kursisters skrive- og skriverudvikling og dens sammenhæng med faglig læring og identitetsarbejde.

Tre bøger om faglighed og skriftlighed
Skriverudviklinger i gymnasiet er den tredje bog fra projektet. I 2014 udkom Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse, som er forfattet af Torben Spanget Christensen, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Ellen Krogh og i 2015 udkom Elevskrivere i gymnasiefag, som er forfattet af  Ellen Krogh, Torben Spanget Christensen, Karen Sonne Jakobsen.

Bogen kan købes her.