Skip to main content

Skrivekulturer-bogen

Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse undersøger hvad, hvordan og hvorfor der skrives i tre niendeklasser i den danske folkeskole. Bogen bygger på omfattende etnografisk feltarbejde gennem et år og viser hvordan skrivekulturer på godt og ondt sætter rammer for elevers skrivning og læreres undervisning.

Literacy er et globalt uddannelsespolitisk tema som vi ser det i forbindelse med PISA-undersøgelser. I denne bog præsenteres en teoretisk ramme for at forstå og diskutere literacy i skolen og et nuanceret indblik i den hverdag i danske klasserum som ligger bag mediedebatter og politiske udmeldinger.

Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse henvender sig til alle der beskæftiger sig med uddannelse af børn og unge. Den giver en forskningsbaseret viden om skrivning i fagene som ikke ellers er tilgængelig. Bogen er derfor særlig relevant for såvel den nye læreruddannelse som for folkeskolelærere og gymnasielærere.

Bogen er skrevet af Torben Spanget Christensen, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Ellen Krogh som er henholdsvis lektorer og professor ved Syddansk Universitet. Bogen udspringer af forskningsprojektet Faglighed og skriftlighed der er finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

I bogen henvises der til tre bilag som publiceres på denne hjemmeside. Bilagene er to observationsguides og et spørgeskema der er anvendt i studiet. Download bilagene her.

Bogen kan købes for 260 kr. på Syddansk Universitetsforlag her.

Presseomtale
Interview med Ellen Krogh i Folkeskolen 14. marts 2014.

Lanceringsseminar
Der blev afholdt et lanceringsseminar for bogen på Syddansk Universitet 23. maj 2014. Seminaret indledtes med en præsentation af bogen ved forfatterne. Derefter kommentarer og læsninger af Lene Storgaard Brok, projektkonsulent Nationalt Videncenter for Læsning og projektleder for projekt, Skrivedidaktik på mellemtrinnet, og Jens Raahauge, formand for Dansklærerforeningens folkeskolesektion. Download invitation og powerpointslides samt noter fra præsentationer nedenfor.

Se indbydelse her. 
Forfatternes præsentation: Slides af Ellen Krogh.
Slides af Torben Spanget Christensen og Nikolaj Frydensbjerg Elf.
Slides fra Lene Storgaard Broks præsentation.
Noter til oplæg fra Jens Raahauge (publiceret efter aftale med Raahauge).

Fra Broks kommentar.

Sidst opdateret: 06.01.2017