Netværks- og interventionsprojekt

I foråret 2015 udsendte projekt Faglighed og skriftlighed en åben invitation til alle gymnasieskoler om at deltage i et netværks- og interventionsprojekt i skoleåret 2015-2016. I netværks- og interventionsprojektet ville skoler få indsigt i den nyeste forskning inden for området og mulighed for i samarbejde med forskere at udvikle skolebaserede udviklingsprogrammer for gymnasieelevernes faglige skrivning. Skolerne forventedes at bidrage med ledelsesstøtte og investering af tid til de deltagende lærere og ledere. Der ville blive arrangeret fire netværksseminarer og aktiviteter imellem seminarerne. Skoler skulle indsende en motiveret ansøgning for at deltage. (For mere information læs udsendt flyer her).

Deltagende skoler

På baggrund af indsendte ansøgninger blev følgende 12 skoler valgt ud til at deltage:

 • Faaborg Gymnasium
 • Helsingør Gymnasium
 • Hf-Centret Efterslægten
 • Holstebro Tekniske Gymnasium
 • Københavns Åbne Gymnasium
 • Roskilde Handelsgymnasium
 • Roskilde Gymnasium
 • Rødkilde Gymnasium
 • Studenterkurset og kostskolen i Sønderjylland
 • Vejen Gymnasium
 • Viborg Katedralskole
 • Aalborg Katedralskole

Skolerne fordeler sig på Sjælland, Fyn og Jylland og på de fire gymnasiale uddannelser stx, hf, hhx og htx. Nogle af skolerne har erfaringer med skrivedidaktiske projekter, andre skoler betragter sig snarere som nybegyndere på området. Der deltager cirka 60 lærere i projektet.

Forskerdeltagelse

Projektet ledes af professor Ellen Krogh. Derudover deltager adjunkt Anke Piekut, lektor Nikolaj Frydensberg Elf, lektor Peter Hobel og lektor Torben Spanget Christensen. Endvidere vil ph.d.-stipendiat ved IKV/SDU Søren Drejer samt gymnasielærer Susanne Leschly, som begge er mastere i gymnasiepædagogik, deltage som forskningsassistenter.

Mere information

Hvis du ønsker yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte Peter Hobel, som er tovholder for projektet.