Skip to main content

Andre netværk

Language Centre, University of London, og Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet 9. oktober 2012 holdt projektet møde med Sally Mitchell, Thinking learning coordinator, Language Centre, Queen Mary, University of London og Bente Kristiansen, AC-fuldmægtig, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.

Gymnasiesprogprojekt
FoU-projekt om fremmedsprogsfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser. Med forskningstilknytning.

NoFa
Et uformelt netværk der arrangerer konferencer om Nordisk Fagdidaktik. Se bl.a. hjemmesiden for NoFa 3 og NoFa 4.

Symposium for sammenlignende fagdidaktik
Organiseres af Institut for Uddannelse og Pædagogik/DPU, Århus Universitet, og Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Download seneste udgivelse her ved at trykke på linket.

Skriv! Les!
Nordisk forskerkonference om skrivning og læsning som arrangeres hvert andet år i et samarbejde mellem Skrivesenteret og Lesesenteret i Norge. Første to konferencer afholdt 2011 og 2013.

 

 

Sidst opdateret: 16.08.2016