Elevskrivere-bogen

Elevskrivere i gymnasiefag er et produkt af et samarbejde mellem ti danske forskere i forskningsprojektet Faglighed og skriftlighed, som finansieres af Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation 2010-2015.

Elevskrivere i gymnasiefag undersøger, hvordan unge gymnasieelever og hf-kursister lærer sig at skrive i forskellige fag, hvordan de lærer sig faglig kundskab gennem deres skrivning, og hvordan skrivning og fagligt identitetsarbejde forbinder sig for dem.

Bogen bygger på etnografiske længdestudier, hvor elever og kursister har været fulgt tæt gennem deres gymnasiale uddannelse og i nogle tilfælde helt fra folkeskolens 9. klasse. Den anlægger således et systematisk elevperspektiv på skrivning og skriftlighed.

Kapitler i bogen:

  1. Faglighed og skriftlighed – teori, metode og analyseramme. Af Ellen Krogh
  2. Susan – identitet og skriverudvikling i overgangen mellem folkeskole og gymnasium. Af Torben Spanget Christensen
  3. Dramatisk, ikke tragisk. Amalies udvikling af skriveridentitet i fysik/kemi. Af Nikolaj Frydensbjerg Elf
  4. Skriveridentitet i fagligt samspil på hf. Af Peter Hobel
  5. Sprog, identitet, læring – to elevers opgaveskrivning i tysk i 1. gymnasieklasse. Af Karen Sonne Jakobsen
  6. Genreskrivning i gymnasiets danskfag. Af Anke Piekut
  7. Om stemme og opgavegenrer i faget matematik. Af Steffen Møllegaard Iversen
  8. Genetikrapport – en undersøgelse af elevers genrekompetencer i biologi. Af Niels Bonderup Dohn
  9. Den dobbelte genreforventning. Af Ole Togeby

Elevskrivere i gymnasiefag henvender sig til forskere, læreruddannere og lærere, der interesserer sig for skriftlighedens betydning for elevers og kursisters faglige læring og identitetsarbejde. Bogen blev præsenteret på en konference om faglighed og skriftlighed 21. januar 2015 på Syddansk Universitet.

Tre bøger om faglighed og skriftlighed
Elevskrivere i gymnasiefag er den anden bog fra projektet. I 2014 udkom Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse, som er forfattet af Torben Spanget Christensen, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Ellen Krogh. En tredje bog om skrivere og skriveudvikling udgives primo 2016.

Bogen kan købes her.