Afholdelse af seminarer

Dansk-norsk forskningsseminar om literacy 28. februar - 1. marts 2013

I seminaret som fandt sted den 28.2.-1.3.2013 på Haraldskær ved Vejle, deltog det norske projekt The Didactic Challenge of New Literacies in School and Teacher Education under ledelse af professor Sylvi Penne, Høgskolen i Oslo og Akershus, og det danske projekt Writing to learn, learning to write. Literacy and disciplinarity in Danish upper secondary education, under ledelse af professor Ellen Krogh, Syddansk.

Lanceringsseminar i anledning af at Skrivekulturer i folkeskolens niende klasse udkom. Afholdt fredag den 23. maj kl. 13-16 på Syddansk Universitet. Læsninger og kommentarer ved Lene Storgaard Brok, projektkonsulent Nationalt Videncenter for Læsning og projektleder for projekt Skrivedidaktik på mellemtrinnet, og Jens Raahauge, formand for Dansklærerforeningens folkeskolesektion.