Deltagelse i andres konferencer

2015

Nikolaj Frydensbjerg Elf (9. januar). Elevers skrivning i fag og fagligt samspil på erhvervsgymnasiale uddannelser. Forelæsning ved Pædagogikum-kursus for erhvervsgymnasiale kandidater. Kolding.

Ellen Krogh (4. februar). Kulturorienteret og tekstorienteret etnografi. Teorier og metoder i Faglighed og skriftlighed. Oplæg ved Språkbrukskollokviet, Institutionen för svenska språket och flerspråkighet, Stockholms Universitet. Download oplæg her.

Ellen Krogh (4. februar). Skiftende skrivekulturer og elevpositioneringer ved overgangen fra grundskole til gymnasium. Oplæg ved Högre seminariet, Institutionen för svenska språket och flerspråkighet, Stockholms Universitet. Download oplæg her.

Ellen Krogh (4. marts). Faglighed og skriftlighed. Fund og perspektiver. Forelæsning på Rysensteen Gymnasium. Download forelæsning her.

Ellen Krogh (10. marts). Voice and narrative in L1 education. Forelæsning ved Högre seminariet, Institutionen för språkdidaktik, Umeå Universitet. Download forelæsning her

Nikolaj Frydensbjerg Elf (2. marts). It i undervisning og prøver – muligheder, udfordringer og perspektiver. Forelæsning for Danske Gymnasier, møde med faglige fora. København.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (11. marts). Faglighed og skriftlighed – velafprøvede og nye omlagte veje. Forelæsning ved Tradium (erhvervsgymnasialt gymnasium for HHX og HTX). Grenaa.

Kommende i 2014

Torben Spanget Christensen deltager på konferencen On the Definition of Learning. Konferencen afholdes på Syddansk Universitet den 28.-29. august 2014 og er arrangeret af Institut for Uddannelse og Pædagogik (Århus Universitet) og Institut for Kulturvidenskaber (Syddansk Universitet). Christensen har fået antaget et paper med titlen "Student notes as learning strategy" (20 s.).

2014

Ellen Krogh (6. januar) Skriftlighedsprojektet i gymnasiet – og på universitetet? Oplæg på Roskilde Universitet ved seminar arrangeret af den universitetspædagogiske enhed ved RUC. Download oplæg her.

Ellen Krogh (4. februar). Skrivekulturer. Et etnografisk studie. Oplæg ved Högre seminariet, Institutionen för svenska språket, Linnéuniversitetet. Download oplæg her

Ellen Krogh (20. februar). A meso level perspective School based writing projects in multiple subject areas in Danish upper secondary schools. Paper præsenteret ved symposiet Writing in the content areas – a Scandinavian perspective combining macro, meso and micro levels”, organiseret af Olga Dysthe og Frøydis Hertzberg, ved Writing Research Across Borders III, Paris. Download præsentationen her.

Ellen Krogh (19. februar). Writing to learn, learning to write. Literacy and disciplinarity in Danish upper secondary education. Paper præsenteret ved symposiet Writing to learn, learning to write, med Frøydis Hertzberg som 'chair' og diskuteret med professor Theresa Lillis, Open University, ved Writing Research Across Borders III, Paris. Download præsentationen her.

Torben Spanget Christensen (19. februar). Student notes. Paper præsenteret ved symposiet Writing to learn, learning to write, med Frøydis Hertzberg som 'chair' og diskuteret med professor Theresa Lillis, Open University, ved Writing Research Across Borders III, Paris. Download præsentationen her.

Peter Hobel (19. februar). Writing Practices in Multi Subject Coursework. Paper præsenteret ved symposiet Writing to learn, learning to write, med Frøydis Hertzberg som 'chair' og diskuteret med professor Theresa Lillis, Open University, ved Writing Research Across Borders III, Paris. 

Steffen M. Iversen (19. februar). Students’ writing development in the subject of mathematics Scientific technologies and mathematical writing. Paper præsenteret ved symposiet Writing to learn, learning to write, med Frøydis Hertzberg som 'chair' og diskuteret med professor Theresa Lillis, Open University, ved Writing Research Across Borders III, Paris. Download præsentationen her.

Karen Sonne Jakobsen (19. februar). Writing in the foreign language classroom: creativity and identity. Paper præsenteret ved symposiet Writing to learn, learning to write, med Frøydis Hertzberg som 'chair' og diskuteret med professor Theresa Lillis, Open University, ved Writing Research Across Borders III, Paris. Download præsentationen her.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (19. februar). One girl’s development of writer identity in science subjects from secondary to upper-sec. education. Paper præsenteret ved symposiet Writing to learn, learning to write, med Frøydis Hertzberg som 'chair' og diskuteret med professor Theresa Lillis, Open University, ved Writing Research Across Borders III, Paris. Download præsentationen her.

Ellen Krogh (20. februar). A meso level perspective. School based writing projects in multiple subject areas in Danish upper secondary schools. Paper præsenteret ved symposiet Writing in the content areas – a Scandinavian perspective combining macro, meso and micro levels, organiseret af Olga Dysthe og Frøydis Hertzberg, Writing Research Across Borders III, Paris. Download præsentationen her.

Ellen Krogh (13. marts). Skriftlige overgange: opgavegenrer og responspraksis. Plenumforelæsning ved konferencen Dansk i mange retninger – et fagdidaktisk møde på Læreruddannelsen Zahle, arrangeret af et konsortium bestående af Dansklærerforeningen, SDU, KU, Videncenter for læsning og UCC. Download oplæg her.

Ellen Krogh (9. april). Faglighed og skriftlighed. Forelæsning ved konferencen Fokuseret retning – Progression og rettestrategier i skriftlig dansk, Odense Kongrescenter, arrangeret af Dansklærerforeningen og Undervisningsministeriet. Download oplæg her.

Ellen Krogh (9. april). Faglighed og skriftlighed. Forelæsning i Odense Congress Center på konferencen Fokuseret retning. Progression og rettestrategier i skriftlig dansk, arrangeret af Dansklærerforeningen og Undervisningsministeriet. Download oplæg her.

Ellen Krogh (19. juni). Faglighed og skriftlighed. Oplæg på Schæffergården, Gentofte, ved bestyrelsesseminar for Københavns VUC. Download oplæg her.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (4. august). Skriftlighed på Kold Htx. Oplæg og workshop for Kold.

Nikolaj Frydensbjerg Elf og Ellen Krogh (27.-29. august). Writing cultures in Danish secondary schools I og II. Paper præsenteret ved Conference on Writing Research, arr. af SIG Writing, EARLI, Amsterdam: Amsterdam Universitet. Download oplæg her

Peter Hobel deltager på konferencen On the Definition of Learning. Konferencen afholdes på Syddansk Universitet den 28.-29. august 2014 og er arrangeret af Institut for Uddannelse og Pædagogik (Århus Universitet) og Institut for Kulturvidenskaber (Syddansk Universitet). Hobel har fået antaget et paper med titlen ”Writing prompts in multi subject coursework in Danish upper secondary school. The issue of learning”.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (8. september). Semiocy – hvad, hvordan, hvorfor? Oplæg på konferencen Status for Literacy arrangeret af Nationalt videncenter for literacy. Download oplæg her

Nikolaj Frydensbjerg Elf (10. september). Digital skriftlighed i dansk. Oplæg på Konference om forsøg med skriftlig eksamensopgave med netadgang i dansk A hf arrangeret af UVM. Download oplæg her

Ellen Krogh (17. september). Faglighed og skriftlighed. Hvad kan der gøres? Oplæg på Århus Statsgymnasium. Download oplæg her.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (20. oktober). Projekt Faglighed og skriftlighed – med særlig fokus på folkeskolestudiet. Netværk for Literacy under Nationalt videncenter for literacy ved Peter Lützen. Vejle. Download oplæg her

Ellen Krogh (12. november). Ny skrivedidaktik. Oplæg på Fredericia Gymnasium. Download oplæg her.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (20. november). Fra literacy til semiocy? Oplæg ved Dansktræf, Center For Undervisningsmidler, UCC. København.

Ellen Krogh (27. november). Faglig skrivning, skriveprocesser og overgangsproblemer. Oplæg på Københavns VUC. Download oplæg her.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (3. december). Faglighed og skriftlighed – forskning og praksis. Forelæsning ved Silkeborg Gymnasium. Silkeborg.

2013

Ellen Krogh (16. december). Skrivekulturer i niende klasse: Formål, metoder, analyseværktøjer, fund. Inviteret forelæsning præsenteret ved Høgskolen i Sør Trøndelag, Trondheim, Norge. Download præsentationen her.

Ellen Krogh (6. december). Overgangen fra grundskole til gymnasium En elevskrivers håndtering af skiftende skrivekulturer og positioneringer. Paper præsenteret ved konferencen Mångfaldens möjligheter arrangeret af NNMF/SMDI ved Göteborgs Universitet. Download præsentationen her.

Ellen Krogh (13. juni). The double genre expectation. Paper præsenteret ved den 9. konference i IAIMTE (International Association for the Improvement of Mother Tongue Education), Literacies and effective learning and teaching for all. 11.-13. Juni. UPEC: Université Paris-Est Créteil, Frankrig. Download præsentationen her.

Peter Hobel (12. juni). Students’ Writer Identity in RE in The Danish Upper Secondary School. Paper præsenteret ved 12th Nordic Conference on Religious Education (NCRE), Reykjavik, Island. Download præsentationen her.

Ellen Krogh (29. maj). Faglige skriftkulturer i folkeskolens 9. klasse. Forelæsning på forskeruddannelseskursus, arrangeret af NAFOL (Nasjonal Forskerskole for Lærerutdanning) som prækonference til den fjerde Nordiske Fagdidaktikkonferencen (NoFa 4) i Trondheim, Norge.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (7. maj). Teknologi, skriftkultur og skriveridentitet – et tilbageblik på afsluttede forskningsprojekter i lyset af et igangværende. Plenarforelæsning ved Skriv-Les, den anden nordiske konference om læsning og skrivning, arrangeret af Skrivesenteret og Lesesenteret, 6.-8. maj, Trondheim, Norge. Download præsentationen her.

Torben Spanget Christensen (7. maj). The case of Susan. A students’ encounter with writing in upper secondary school, with particular focus on writing in Social Science and Danish. Paper præsenteret ved Skriv-Les, den anden nordiske konference om læsning og skrivning, arrangeret af Skrivesenteret og Lesesenteret, 6.-8. maj, Trondheim, Norge. Download præsentationen her. Download abstractet her.

Ellen Krogh (7. maj). Modelleringer af relationer mellem tekster og kontekster. Paper præsenteret i symposium ved Skriv-Les, den anden nordiske konference om læsning og skrivning, arrangeret af Skrivesenteret og Lesesenteret, 6.-8. maj, Trondheim, Norge. Download præsentationen her.

Niels Bonderup Dohn (7. maj). En skrivehændelse i biologi. Paper præsenteret ved Skriv-Les, den anden nordiske konference om læsning og skrivning, arrangeret af Skrivesenteret og Lesesenteret, 6.-8. maj, Trondheim, Norge. Download præsentationen her.

Karen Sonne Jakobsen (7. maj). Skrivning, læring og identitet i fremmedsprog i 1. G. Paper præsenteret ved Skriv-Les, den anden nordiske konference om læsning og skrivning, arrangeret af Skrivesenteret og Lesesenteret, 6.-8. maj, Trondheim, Norge. Download præsentationen her.

Steffen M. Iversen (7. maj). Opgavegenrer, ’stemme’ og matematikfaglig diskurs. Paper præsenteret ved Skriv-Les, den anden nordiske konference om læsning og skrivning, arrangeret af Skrivesenteret og Lesesenteret, 6.-8. maj, Trondheim, Norge. Download præsentationen her.

Peter Hobel (7. maj). Skriveridentitet og fagligt samspil. Paper præsenteret i symposium ved Skriv-Les, den anden nordiske konference om læsning og skrivning, arrangeret af Skrivesenteret og Lesesenteret, 6.-8. maj, Trondheim, Norge. Download præsentationen her.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (4. marts). It-didaktisering af sprogfagene - på vej mod multiliteracies? Oplæg ved Seminar om Gymnasiesprogprojektet, et Forsøgs- og Udviklingsprojekt (FoU) under Ministeriet for Børn og Undervisning ledet af prorektor Hanne Leth Andersen, RUC. Hotel Trinity, Fredericia, Danmark.

2012

Ellen Krogh (16. november). Den dobbelte genreforventning. Præsentation ved fagseminar for professor Jon Smidt, Å finne egne stemmer, ytre seg og få svar. Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser, Høgskolen i Sør Trøndelag, Trondheim. Download præsentation her.

Karen Sonne Jakobsen (20.-21. september 2012). ”Det bedste tysk man kan”. Skrivning med tysk som fremmedsprog i tværfagligt projektarbejde i gymnasieskolen. Paper præsenteret ved 1st Nordic Journal of Modern Language Methodology Conference: New perspectives in modern language methodology, Universitetet i Agder.

Steffen Møllegaard Iversen (10. september). Et elevperspektiv på skrivning i det gymnasiale matematikfag. Præsentation ved Status for Læsning 2012 arrangeret af Nationalt Videncenter for Læsning, Den Sorte Diamant – Det Kongelige Bibliotek, København. Download præsentation her.

Steffen Møllegaard Iversen (24. august). A Student Perspective on Mathematical Writing. Paper præsenteret ved YESS-6 – Sixth Yerme Summer School arrangeret af European Society for Research in Mathematics Education (ERME), Universidade do Algarve, Faro, Portugal.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (13. juli). Two Students’ Writer Identities. Paper præsenteret ved The 13th International Conference of the EARLI Special Interest Group on Writing, University of Porto, 11.-13. juli. Download præsentation her.

Ellen Krogh (27. juni). Writing to Learn, Learning to Write. Literacy and Disciplinarity in Danish Upper Secondary Education. Panel session ved Genre 2012. Rethinking Genre 20 Years Later, an international conference on genre studies, Carleton University, Ottawa, Canada. Download præsentation her.

Torben Spanget Christensen (27. juni). The Case of Susan. Paper præsenteret ved Genre 2012, Rethinking Genre 20 Years Later – an international conference on genre studies. Carlton University, Ottawa, Canada. Download præsentation her.

Peter Hobel (27. juni). The Development of Writer Identity across Multi-Subject Coursework. Paper præsenteret ved Genre 2012, Rethinking Genre 20 Years Later – an international conference on genre studies. Carlton University, Ottawa, Canada. Download præsentation her.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (22. juni). Ny forskning i fagdidaktik – med fokus på skrivning, it og multimodalitet. Oplæg ved Censurmødet for teopædcensorer arrangeret af Ministeriet for Børn og Undervisning. Odense Congrescenter, Odense, Danmark.

Ellen Krogh (9. maj). Faglighed og skriftlighed. Foredrag i Paideia, Pædagogisk Forum, Syddansk Universitet. 

Nikolaj Frydensbjerg Elf (10. april). Medialisering i ‘fremmedsprogsundervisningen’. Oplæg ved Netværksmøde om fremmedsprogsundervisning, et Forsøgs- og Udviklingsprojekt (FoU) under Ministeriet for Børn og Undervisning. Rybners gymnasium, Esbjerg, Danmark.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (19. marts). Mediedidaktik i ny skriftlighed. Oplæg ved Konference arrangeret af Udviklingskonsortiet ny skriftlighed, et Forsøgs- og Udviklingsprojekt (FoU) under Ministeriet for Børn og Undervisning. Hasseris Gymnasium, Aalborg, Danmark.

2011

Ellen Krogh (1. december). Writing to learn, learning to write. Literacy and disciplinarity in upper secondary education (Faglighed og skriftlighed). Inviteret forelæsning ved konferencen Forskning kring Lärande, Text och Språk – Vad har gjorts? Vad pågår? Vad behövs? arrangeret af Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarutbildning, Göteborgs Universitet. Download præsentation her.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (25. november): Kulturfag(sdidaktik)? Oplæg ved Symposium for sammenlignende fagdidaktik (SFD 2)arrangeret af Institut for Uddannelse og Pædagogik/DPU, Århus Universitet og Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet på Syddansk Universitet, Odense, 24.-25. november. Download præsentation her.

Peter Hobel (2. november): Ny skriftlighed – et metasprog til at tale om skrivning i. Foredrag på Årsmøde for Foreningen af læsevejledere i de gymnasiale og videregående uddannelser.

Peter Hobel (31. oktober): Skrivedidaktik og skriveridentitet & Skriveridentitet i religionsfaget. To foredrag på kurset Skriftlighed i skolens fag på Nationalt Videnscenter for Læsning.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (26. oktober). Hvor er skriftligheden i de gymnasiale uddannelser, og hvor vil vi ha’ den hen? Oplæg på UVMs konference Ny skriftlighed i de gymnasiale uddannelser – hvordan gør vi? på Mulernes legatskole, Odense. Download præsentation her.

Nikolaj Frydensbjerg Elf og Ellen Krogh (6. oktober): Skriftkyndighed og skrivepraktikker i overgangen mellem folkeskole og gymnasium. Oplæg ved Seminarium arrangeret af Centrum för språk- och litteraturdidaktik, Karlstads Universitet.

Nikolaj Frydensbjerg Elf og Ellen Krogh (6. oktober). Writing to learn, learning to write. Forskningsdesign og metodologiske problemstillinger. Oplæg ved Netværksmøde med de videnskabelige medarbejdere ved Centrum för språk- och litteraturdidaktik, Karlstads Universitet.

Ellen Krogh (8. september). Skriftkyndighed og skrivepraktikker i overgangen mellem folkeskole og gymnasiumInviteret forelæsning ved Status for læsning arrangeret af Nationalt Videncenter for Læsning, Professionshøjskolerne.

Peter Hobel (6. september). Written Language and Assignments as Mediational Means for Knowledge Production and Problem Solving. Paper præsenteret ved The Concept of Mediation for a new GenerationISCAR Congress Rome, International Society for Cultural and Activity Research.

Peter Hobel (26. august): Skrivedidaktik og fagdidaktik – at lære sig fagene gennem skrivning. Oplæg på konferencen Fag, faglighed og fagdidaktik, arrangeret af IFPR for lærere ved teoretisk pædagogikum, fagdidaktiske kurser mv.

Peter Hobel (1. juni). Maria - en gymnasial skriver i religion på B-niveau. Paper præsenteret ved Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing arrangeret af Lesesenteret, Universitetet i Stavanger og Skrivesenteret, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim.

Steffen Møllegaard Iversen (1. juni). Skrivning og tekst i de gymnasiale matematikfag. Paper præsenteret ved Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing arrangeret af Lesesenteret, Universitetet i Stavanger og Skrivesenteret, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim.

Karen Sonne Jakobsen (1. juni). Skriftlighed i tyskundervisning i 1. G. Paper præsenteret som led i workshop om Faglighed og skriftlighed ved Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing ved Universitetet i Stavanger arrangeret af Lesesenteret, Universitetet i Stavanger og Skrivesenteret, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim.

Ellen Krogh (1. juni). Introduktion til Faglighed og skriftlighedPaper præsenteret som led i workshop om Faglighed og skriftlighed ved Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om skriving og lesing ved Universitetet i Stavanger arrangeret af Lesesenteret, Universitetet i Stavanger og Skrivesenteret, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim.

Peter Hobel (13. maj). Religionsfaget i det danske gymnasium - læreplan og diskurs. Paper præsenteret ved Den tredje nordiska ämnesdidaktikkonferensen, NoFa 3, Karlstad Universitet. Download præsentationen her: www.kau.se/presentationer.

Nikolaj Frydensbjerg Elf (12. maj). Fører nye kommunikationsteknologier til didaktisering? Skriftlighed og faglighed i kulturfagene dansk og engelsk. Paper præsenteret ved Den tredje nordiska ämnesdidaktikkonferensen, NoFa 3, Karlstad Universitet. Download præsentationen her: www.kau.se/presentationer.

Ellen Krogh (12. maj). Skrivning og skriveforskning i et fagdidaktisk perspektivPlenumforelæsning ved Den tredje nordiska ämnesdidaktikkonferensen, NoFa 3, Karlstads Universitet.

Torben Spanget Christensen (11. maj). Undersøgelse af skriftlighed i de gymnasiale samfundsfag. Paper præsenteret ved Den tredje nordiska ämnesdidaktikkonferensen, NoFa 3, Karlstad Universitet.

Karen Sonne Jakobsen (11. maj). Skriftlighed i fremmedsprogsfagene i et sammenlignende, tværfagligt perspektiv. Paper præsenteret ved Den tredje nordiska ämnesdidaktikkonferensen, NOFA 3, Karlstad Universitet.

Ellen Krogh (5. maj). Metodologiske problemstillinger. Writing to learn, learning to write. Literacy and Disciplinarity in Upper secondary Education.  Præsentation ved Skrivforskningskollokviet, Stockholms Universitet.

Ellen Krogh (4. maj). Writing to learn, learning to write. Oplæg ved Netværksseminar ved Stockholms Universitet, arrangeret af Mona Blåsjö, WIDE. Deltagelse af projekt Learning Resources and Writing in Educational Textual Cultures, Høgskolen i Vestfold, project Writing to learn in digital environments (WIDE), Stockholms Universitet, og projekt Writing to learn, learning to write, Syddansk Universitet.

Torben Spanget Christensen, Nikolaj Frydensbjerg Elf & Ellen Krogh (20. februar). Writing Practices in Danish Secondary Education. Paper præsenteret ved Writing Research Across Borders 2, Washington, D.C. Download præsentation her.

2010

Nikolaj Frydensbjerg Elf & Ellen Krogh (21. september). Faglighed og skriflighed. Paper præsenteret ved Tekst og Tegn - en konferanse om lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn arrangeret af Høgskolen i Vestfold, Universitetet i Agder og Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim.