Skip to main content

Forskningsgruppen bag projektet Etik og Algoritmer i Sundhedsvæsenet (EAS) udgør et tæt, tværfagligt samarbejde, hvor alle centrale deltagere har bidraget til alle projektets faser.

Disse deltagere er:
Lektor Anne-Marie Søndergård Christensen (lektor i etik, IKV) som er overordnet ansvarlig for projektet og bidrager med etisk ekspertise 
Anette Søgård Nielsen (programdirektør ved Enheden for Klinisk Alkoholforskning) som bidrager med et sundhedsfaglig perspektiv 
Regina Christiansen (ph.d.-studerende IKV) med kompetencer indenfor kvalitativ metode
Christina Oxholm (videnskabelig assistent) som står for litteratursøgning og empiri-indsamling.

Desuden omfatter projektet et samarbejde med Professor Uffe Kock Wiil Professor, SDU Sundhedsteknologi.