Menu

Anvendt Narrativ Medicin

Kubus

Projektets mål og baggrund

Syddansk Universitets model for skriveværksteder er resultatet af et innovativt samarbejde mellem forskere på det humanistiske fakultet og det sundhedsvidenskabelige fakultet. Formålet med forskningsprojektet "Anvendt narrativ medicin" er at beskrive og udvikle en model for, hvordan skriveøvelser med kronisk syge patienter kan understøtte deres rehabilitering  og medføre en forøget livskvalitet i hverdagen til gavn for den enkelte og samfundet som helhed. 

På sigt er det målet, at SDU's model for skriveværksteder bliver et permanent tilbud i det danske sundhedsvæsen.

Narrativ medicin er siden 2017 et obligatorisk kursus på SDU's medicinuddannelse og et fast valgfag på de sundhedsfaglige kandidatuddannelser.

 

I medierne

Anvendt narrativ medicin

kultur/litteratur-bruges-i-stigende-grad-som-smertestillende-stofKristeligt-dagblad (2017)

Narrativ medicin

medicinstuderende-skal-laere-empati-gennem-skoenlitteratur i Dagens Medicin 

www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ist_sundhedstjenesteforsk/forskning/almenpraksis/nyheder/narrativ+medicin+et+nyt+obligatorisk+kursus+paa+medicinuddannelsen

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/humaniora/nyt_hum/nyhed_arkiv/2017/narrativ_medicin

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies