Læs mere om Pædagogik, Kultur og Ledelse

I de senere år har programmets medlemmer været optaget af, hvorvidt (og i givet fald hvordan) sådanne ideer kan understøttes i en tid med globalisering og transnational migration, og hvor fænomener såsom ‘digitalisering’ og ‘dataficering’ bidrager til opkomsten af nye former for klassificeringer og kategoriseringer, der har potentiale til at forstærke diskrimination, ulighed og udelukkelser fra bestemte typer sociale fællesskaber. 

 

Blandt medlemmerne eksisterer en positiv stemthed for tværfaglige og interdisciplinære teoretiske og empiriske studier. Hertil hentes inspiration i filosofiske, sociologiske, politiske, etiske, æstetiske, diskursanalytiske og psykoanalytiske perspektiver.

 

Der lægges i programmet vægt på at styrke deltagernes individuelle og kollektive projekter, herunder at kvalificere dem videnskabeligt gennem videnskabsteoretiske, analytiske og metodologiske forelæg, diskussioner og samarbejder. Og der er fokus på deltagelse i og udbygning af nationale såvel som internationale forskningsnetværk. Dette med henblik på samarbejder i forbindelse med fx fælles forskningsansøgninger og for at understøtte og styrke nationale og internationale former for publicering og præsentationer af forskningsresultater samt i forbindelse med at kvalificere deltagelsen i såvel den forskningsmæssige som i den offentlige debat.

 

Seniorforskere i programmet påtager sig en særlig forpligtelse til at rekruttere, hjælpe og støtte yngre forskere. Programmets forskning understøtter undervisningen på instituttets pædagogiske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser.