Skip to main content

Læs mere om Almendidaktik og fagdidaktik

Programmet går undersøgende og afsøgende til spørgsmålet om, hvad der kendetegner uddannelse, fag og didaktik i den epoke, vi lever i nu. Uddannelsesområdet er karakteriseret ved et forandringspres, der sætter en markant dagsorden for undervisning, læring og ledelse i skoler, og som også udfordrer uddannelsesforskningen og didaktikken, der således er i udvikling. For at forstå aktuelle vilkår er der behov for multiple perspektiver samt teoretisk og analytisk variation og begrebsrigdom, som skaber produktive spændinger for didaktisk undersøgelse, såvel teoretisk som empirisk. Forskningsprogrammet undersøger almen- og fagdidaktiske grundspørgsmål om undervisningens indhold, former, funktioner eller organisering. Spørgsmålene undersøges i grænsefladen mellem forskellige didaktiske perspektiver og med opmærksomhed på didaktikkens normativitet, metodologier og videnskabsteori.

Se også

Sidst opdateret: 13.08.2020