Skip to main content

Udgaver

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 115
"Centrale indblik - Empiriske studier i gymnasiet"
- Mastere undersøger aktionslæring, litteraturdidaktik, strategi, udvikling, matematik og køn.

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 114
"Nogle gange kommer vi videre" 
- Nye tanker om didaktik og ledelse i de gymnasiale uddannelser

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 113
Ung Forskning
-Ph.d.-afhandlinger dec. 2016-jan. 2018

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 112
Søgebrønden
- om brug af videnskabelige kilder i gymnasiet

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 111
Drenges underpræsteren i skolesystemet

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 110
Gymnasiet – og Peter Henrik – på briksen

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 109
Masternummeret
"Hvem bestemmer retningerne...?" - tanker om
de gymnasiale uddannelser

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 108
Karrierelæring og overgang til videregående uddannelser

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 107
"De muligheder vi har..." - i forhold til frafald og kvalitet

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 106
"De retninger vi taget..." Nye tanker om didaktik og ledelse i de gymnasiale uddannelser

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 105
Baglæns på høje hæle. Om køn, karriere og mellemledelse

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 104
Europortfolio

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 103
 Evaluering af projektet Akademiet for Talentfulde Unge

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 102
"Veje ad hvilke..." Nye tanker om ledelse og didaktik

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 101
Samspilsdidaktik og fagligt samarbejde i praksis

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 100
Veje til klogskab

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 98
Skoleledelse - en samtidsdiagnose

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 97
Profilering og faglige samspil

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 96
Fokus på faglig skrivning

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 95
Undervisning i bevægelse - GO

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 94
Nordisk pædagogisk tradition? - mellem Grundtvig og Ny Nordisk Skole 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 93
Viljen til forandring i tale og handling

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 92
Unges holdninger til pædagogik, viden og uddannelse

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 91
Balancer på toppen - om karriereveje, køn og ledelse i de gymnasiale uddannelser

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 90
Social inklusion / eksklusion i tale og handling på HF & VUC

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 89
Innovation i gymnasiet, rapport 3 og 4

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 88
Pædagogik og motivation

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 87
Mobilens (u)muligheder

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 86
Læringssamarbejde
Pris: 80 kroner eksklusivt moms og forsendelsesgebyr. 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 85
Implementeringsledelse

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 84
Per aspera ad astra - Festskrift til Harry Haue

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 83
Medarbejderindflydelse, kommunikation og roller på Gefion Gymnasium

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 82
Innovation i gymnasiet, rapport 2

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 81
At tegne en tanke

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 80
Mangfoldighed og fællesskab. 
Pris: 100 kroner eksklusivt moms og forsendelsesgebyr.

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 79
Innovation i gymnasiet, rapport 1

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 78 
Sporskifte i gymnasiet

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 77 - udgået
Videnskabsretorik og skrivedidaktik

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 76
Ret og gyldighed i gymnasiet

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 75
Mellem Bagenkop og Harboøre - elevfortællinger fra danske udkanter

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 74
Litteraturdidaktik på kognitivt grundlag

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 73
Ny skriftlighed?

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 72
Fag og didaktik - med fagsamspil som udfordring

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 71
Festskrift i anledning af 10-året for oprettelsen af Dansk Institut for Gymnasiepædagogik

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 70
Det visuelle og det kreative
Bud på en visionær gymnasieuddannelse

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 69
Tænkeredskaber
Gymnasieelevers metakognitive lærestrategier

SÆRUDGAVE AASE H. B. EBBENSGAARD
Læring af fælles sprog gennem sprogspil
Æsterisk læring - skabelse i dialogens mellemrum

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 68
Lærerroller - stabilitet og forandring
Tredje delrapport fra forskningsprojektet "Nye lærerroller efter 2005-reformen"

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 67
Rektor tænker organisation
Organisationsforestillinger i lyset af den dobbelte reform af det almene gymnasium

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 66 
Gymnasiereformen 2005 - professionalisering af ledelse, lærere og elever?

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 65
Historiedidaktik og uddannelsespolitik i Danmark, fem forelæsninger

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 64 
Lærerroller i praksis
Anden delrapport fra forskningsprojektet "Nye lærerroller efter 2005-reformen"

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 63
Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil
Tablettens indvirkning

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 62
Lærererfaringer med teamarbejde i gymnasiereformens første år

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 61
Læremidler i didaktisk sammenhæng

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 60
En ekstra chance - portfolieevaluering i dansk

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 59
Nye læringsstrategier i de gymnasiale uddannelse

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 58 
Reformevalueringer 2006 
Grundforløbet i stx 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 57 
Progressionsforestillinger 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 56 
Gymnasiets dilemmaer - lærernes dispositioner 
Første delrapport fra forskningsprojekt "Nye lærerroller efter 2005-reformen"

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 55
Fagdidaktik - mellem fag og didaktik 
En konferencerapport

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 54
Udviklingsprojekter som læringsrum
Potentialer og barrierer for skoleudvikling i det almene gymnasium

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 53 
Har du lavet dine lektier i dag? 
Lektier og studiekompetence i det almene gymnasium 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 52 
Årsfest 2004 
Nye mastere og nye lektorer 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 51 
Fremtidens ledelse af gymnasieskolerne II 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 50
Nye krav - nye balancer - en undersøgelse af fremtidens ledelse i det almene gymnasium

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 49 
En uddannelsesreform fylder 100 år 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 48 
Skagerrak - Et skolesamarbejdsprojekt 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 47 
Et analystisk blik på senmodernitetens gymnasium

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 46
Forskeruddannelse i Gymnasiepædagogik

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 45
Dansk i fremtidens læreruddannelser på universiteter og seminarer 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 44
Årsfest 2003 på Dansk Institut for Gymnasiepædagogik

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 43
Læringsmiljøet i Gymnasiet

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 42
Læselist Bind 2

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 41
Læselist Bind 1

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 40
Portfolioevaluering 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 39
Fysik, fysik, fysik...

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 38
Almendannelse som ledestjerne

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 37
DIG - status med perspektiv

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 36
Forskeruddannelse i gymnasiepædagogik

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 35
Forelæsningsbibliotek 2002/2003

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 34
Demokratisk dannelse - udstødt af den pædagogiske forskning

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 33
Abe & Søko

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 32
Elev/student - en teoretisk og empirisk undersøgelse af begrebet studiekompetence. Bind 2.
Kapitel 3 
Kapitel 4  
Kapitel 5
Noter  
Litteratur  

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 31 
Elev/student - en teoretisk og empirisk undersøgelse af begrebet studiekompetence. Bind 1.
Indholdsfortegnelse 
Indledning
Kapitel 1 og 2 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 30
Dansk Institut for Gymnasiepædagogik

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 29
Almenpædagogiske problemstillinger - i senmoderne relief.

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 28
Forskeruddannelse i Gymnasiepædagogik

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 27
Forelæsningsbibliotek 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 26
Forsøgsarbejdet i gymnasiet - som lærerne ser det.

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 25
Intellektuel eller ekspert?

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 24
Forskningsbaseret brug af teknologi i gymnasieundervisningen

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 23
Arkitektur og pædagogik - en konference

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 22 
Fag og pædagogik 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 21
Forskeruddannelsen i gymnasiepædagogik. Forår 2001 

GYMNASIEPÆDGOGIK nr. 20 
Lån en forelæser! Forelæsningsbiblioteket ved DIG er henvendt til alle, der arrangerer konferencer etc. i relation til de 4 gymnasiale uddannelser

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 19
Masteruddannelse i Gymnasiepædagogik - grenvalg, studieordning og bekendtgørelse 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 18 
De ungdomsgymnasiale læringskulturer - udfordringer under krydspres. 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 17 
Rapport fra konferencen Lærebog 2000, der belyste lærebogens situation 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 16 
Education and Enlightenment plays a central role in the Danish society 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 15 
Fremlæggelse af instituttets videnskabelige medarbejderes forskningsprojekter 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 14 
Lån en forelæser! Forelæsningsbiblioteket ved DIG er henvendt til alle, der arrangerer konferencer etc. i relation til de 4 gymnasiale uddannelse 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 12 
Værdier i skole og samfund

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 11
Forskeruddannelse i gymnasiepædagogik. Forår 2000 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 10
DIG's masteruddannelse i IT-pædagogik

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 9 
DIG's masteruddannelse i Fagpædagogik 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 8 
DIG's masteruddannelse i Almenpædagogik 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 7
DIG's masteruddannelse i Studievejledning

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 6 
DIG's masteruddannelse i Ledelse 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr. 4
Artikler om almendannelsens funktion i de gymnasiale uddannelser 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr.3 
Hvad kan vi lære af udlandet? Tre hold ledere og lærere fra det almene gymnasium og hf rejste i efteråret 1998 ud for at finde inspiration 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr.2
Tema-nummer om unges holdninger til etiske spørgsmål om døden 

GYMNASIEPÆDAGOGIK nr.1 
Taler ved indvielsen af Dansk Institut for Gymnasiepædagogik

Sidst opdateret: 10.03.2021