Skip to main content

Tidligere udgaver af GymPæd 2.0

Indhold i GymPæd 2.0 nr. 9 (pdf)

 • Tillykke med Gymnasiepædagogik, 2. udgave (Leder af REDAKTIONEN)
 • Chanceryttere og domænebyggere – eller (u)ligestilling i gymnasieledelse af MARIANNE ABRAHAMSEN og KATRIN HJORT
 • Udfordringer til historiedidaktikken af HARRY HAUE og HEIDI ESKELUND KNUDSEN
 • Matematikkens nye skrivere af MARIANNE ABRAHAMSEN
 • Grænser for pædagogik – anvendelsesorientering i praksis af LILLI ZEUNER og FINN WIEDEMANN

Artiklerne dækker et bredt forskningsfelt fra organisation og ledelse over fagdidaktik til læring. Ud over de nævnte artikler er der nyheder fra IKV og en oversigt over de seneste udgivelser i skriftserien Gymnasiepædagogik.

Nummer 9 er publiceret juni 2013.

Indhold i GymPæd 2.0 nr. 8 (pdf)  

 • Farvel til IFPR. Goddag til IKV. (Leder af REDAKTIONEN)
 • IT og mediers betydning for danskfagets didaktik af HELLE TRIER
 • Eksamensgenrerne i dansk - hvilke skriftlige ressourcer realiseres hos eleverne? af ANKE PIEKUT
 • Vidensdeling, reform og usikkerhed af PETER HENRIK RAA og LARS FRODE FREDERIKSEN
 • En tur rundt i norske uddannelsestidsskrifter - med særlig fokus på brug af it i undervisningen og didaktik af NIKOLAJ FRYDENSBJERG ELF

Artiklerne dækker et bredt forskningsfelt fra organisation og ledelse over fagdidaktik til læring. Ud over de nævnte artikler er der nyheder fra IKV og en oversigt over de seneste udgivelser i skriftserien Gymnasiepædagogik.

Nummer 8 er publiceret november 2012.

Indhold i GymPæd 2.0 nr. 7 (pdf)  

 • Menneskesynet spiller også en rolle - gymnasieledelse i spændingsfeltet mellem udvikling og styring af Trine Rhein-Knudsen
 • Tværfagligt samarbejde om elevernes almene skrivekompetencer – potentiale og barrierer af Signe M. Leipold
 • Selveje – mellem frihed og tvang af Dion Rüsselbæk Hansen
 • Tidskriftsrundfart i det danske farvand af Nikolaj Frydensbjerg Elf

Artiklerne dækker et bredt forskningsfelt fra organisation og ledelse over fagdidaktik til læring. Artiklerne af Rhein-Knudsen og Leipold bygger på masterafhandlinger som de skrev som afslutningen på deres masteruddannelse på IFPR. I lederen findes et link til andre masterafhandlinger skrevet på IFPR.

Nummer 7 er publiceret marts 2012

Indhold i GymPæd 2.0 nr. 6 (pdf)  

Nummer 6 indeholder fem korte artikler:

 • Interdisciplinære kompetencer mellem frihed og nødvendighed af Lilli Zeuner
 • At tegne en tanke – på Visuel hf i Viborg af Aase H.B. Ebbensgaard og Nikolaj Frydensbjerg Elf
 • Handling og forvandling – aktionsforskning på HF og VUC af Michael Paulsen og Steen Beck
 • IFPR evaluerer udviklingsprojekt om innovation i gymnasiet af Peter Hobel
 • Spark til den lukkede dørs kultur af Marianne Abrahamsen

Der er særligt fokus på hf i flere af artiklerne.

Nummer 6 er publiceret august 2011.

Indhold i GymPæd 2.0 nr. 5 (pdf)  

Nummer 5 sætter fokus på Cooperative Learning gennem hele to anmeldelser af Steen Beck og Søren Harnow Klausen. Derudover er der en artikel om ny forskning i lektiebrug og præsentation af en undersøgelse af Master i Gymnasiepædagogik. Herudover finder man en leder, nyheder fra IFPR og en oversigt over de nyeste udgivelser i IFPRs skriftserie Gymnasiepædagogik.  

Oversigt over artikler:
Søren Harnow Klausen: ”Engagementet driver værket”
Steen Beck: ”Cooperative Learning i teori og praksis”
Flemming B. Olsen: ”Lektier er gammeldags”
Marianne Abrahamsen: ”Skolerne har brug for og bruger masterne”  

Nummer 5 er publiceret april 2011.

Indhold i GymPæd 2.0 nr. 4 (pdf)

Dette nummer indeholder blandt andet forskningsartikler om konsekvenser af globalisering, litteraturdidaktik, udkantsområdernes vilkår og markedsgørelse i uddannelserne.

Indhold i GymPæd 2.0 nr. 3 (pdf)
Publiceret 1. marts 2010. Dette nummer rummer fire korte artikler om:

 • Efteruddannelsesstrategier
 • Debatten om reformen
 • Kanon-/mediedidaktik
 • Dannelsesbegrebet før og efter reformen

- skrevet af henholdsvis Peter Henrik Raa, Ane Qvortrup & Dion Rüsselbæk Hansen, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Jørgen Gleerup, alle forskere ved IFPR.  

Indhold i GymPæd 2.0 nr. 2 (pdf)

Publiceret 1. oktober 2009. Rummer artikler om karaktergivning, ny skriftlighed, bestyrelsens betydning, musikpædagogik skrevet af forskere og mastere ved IFPR. Derudover er der en reportage fra en fagdidaktikkonference samt en nyhedskalender og orientering om efteruddannelseskurser fra IFPR.

Indhold i GymPæd 2.0 nr. 1 (pdf)

Publiceret 1. juni 2009. Rummer artikler om lærerroller og teamsamarbejde samt æstetiske læreprocesser m.m.

Sidst opdateret: 10.10.2020