Menu

GymPæd 2.0

 

Seneste numre

GymPæd 2.0 nr. 18 (pdf)

I dette nummer af GymPæd sætter forskerne bl.a. fokus på frafaldsminimering, brug af videnskabelige artikler og vurderingskiterier i litteratur.

 • Ph.d.-studerende Hanne Fie Rasmussen og lektor Ane Qvortrup beskriver forskningens udvidet fokus fra individuelle faktorer som frafaldsårsag til også at undersøge studiemiljøet, som kan påvirke frafald.
 • Lektor Anne Grønning beskriver Søgebrønden, og hvordan studerende anvender videnskabelige artikler i skriftlige opgaver.
 • Forfatter og ph.d. Maja Lucas udfolder i et essay forskellige former for intensitet.
 • Ph.d. i medievidenskab Andreas Lenander Ægidius fortæller om håndteringen af musikfiler mellem streaming og downloading.

GymPæd 2.0 nr. 17 (pdf)

Dette  nummer er et særnummer om gymnasiereformen 2017 med beskrivelse af instituttets følgeforskningsprogram, som går i gang på 40 gymnasier. Lektor Ane Qvortrup leder programmet, der fokuserer på følgende områder:

 • Reformprocesser i gymnasiet
 • Overgang og progression
 • Udvikling og fagsamspil
 • Skriftlighed
 • Digitalisering
 • Evaluering
 • Skole– og kompetenceudvikling

 

Indhold i Gympæd 2.0 nr. 16 (pdf)

 • Prof. Harry Haue uddyber begrebet almendannelse og dets udvikling
 • Masterkandidaterne Gitte Engelund, Ann Balleby og Peter Frost Brodersen analyserer en fusion mellem et alment gymnasium og en teknisk skole i Fusioner – kulturmøde eller kultursammenstødLektor Ane Qvortrup skiver med de videnskabelige assistenter Hanne Fie Rasmussen og Bjarke Schønwandt   om data som refleksionsmedium i forhold til udvikling af lærernes professionelle kapital
  Ph.d. Studerende Søren Nygaard Drejer fortæller i et interview om elevernes udvikling af skriver-identiteter

Indhold i Gympæd 2.0 nr. 15 (pdf) 

 • Ind i Fagene med Game of Thrones af Steen Bech
 • Vreden der blev væk - den konkurrenceudsatte identitetsdannelse af Michael Paulsen og Morten Ziethen
 • Andet og mere end ord - danskfaget i opbrud på langs og tværs af Nikolaj Frydensbjerg Elf
 • Fjernundervisning i virtuelle læringsrum- Interview med pH.d.-studerende Charlotta Hilli af Marianne Abrahamsen

I dette nummer sætter forskerne blandt andet fokus på, hvordan man kan anvende de virtuelle og film-episke rum i undervisningen.

Indhold i Gympæd 2.0 nr. 14 (pdf) 

 • Tværfaglighed, videnskabsteori og Den videnskabelige Basismodel af Esben N. Pedersen og Caroline Schaffalitzky de Muckadell
 • Fag og skrivedidaktik af Peter Hobel
 • Samspilsdidaktik og fagligt samarbejde af Tina Høegh
 • Interview med ph.d.-studerende Niels Glæsner om fusioner i undervisningssektoren.

Artiklerne præsenterer den sidste nye forskning inden for uddannelsesvidenskab, og  de retter sig alle mod de udfordringer, som lærerne møder i deres daglige praksis.

Indhold i Gympæd 2.0 nr. 13 (pdf)

 • Læringscentreret undervisning af Ane Qvortrup
 • På vej mod inklusion af Finn Wiedemann og Helle Winum
 • Om lærermotivation – livshistorie og fag på begge sider af katedret, interview med ph.d.-studerende Tine Brøndum

Artiklerne dækker et bredt forskningsfelt fra organisation og ledelse over fagdidaktik og læring inden for ungdomsuddannelserne. Desuden en oversigt over de seneste udgivelser i skriftserien Gymnasiepædagogik.

Indhold i GymPæd 2.0 nr. 12 (pdf)

 • Aktionsforskning i gymnasieverdenen af Steen Beck (CFS)
 • Hvorfor kan de ikke bare rette hele opgaven? Af Peter Hobel  og Anke Piekut
 • Gymnasial uddannelse i de danske fængsler af Anita Holm Riis

Artiklerne dækker et bredt forskningsfelt fra organisation og ledelse over fagdidaktik og læring inden for de gymnasiale uddannelser. Desuden en oversigt over de seneste udgivelser i skriftserien Gymnasiepædagogik.

Indhold i GymPæd 2.0nr. 11 (pdf)

 • Digitale noters (u)muligheder i gymnasiet af Anne Kari Krejsler og Tina Haahr Andersen
 • Elever på terapibriksen  af Dion Rüsselbæk Hansen
 • Velfærdsledelse i gymnasiet af Peter Henrik Raae
 • Det er ikke alt som kan kureres med en løbetur af Finn Wiedemann

Artiklerne dækker et bredt forskningsfelt fra organisation og ledelse over fagdidaktik og læring inden for de gymnasiale uddannelser. Desuden en oversigt over de seneste udgivelser i skriftserien Gymnasiepædagogik.

Indhold i GymPæd 2.0 nr. 10 (pdf)

 • Masterne undersøger praksis - hvem vil bruge deres viden? (Leder af REDAKTIONEN)
 • Fra lærer til mellemleder - som en lus mellem to negle? af Anders Borgbjerg Jensen
 • Kampen om sproget - teamdiskurser i gymnasiet af Lise Bernsten Høyer & Annette Weiss Garne
 • Idræt C - en fagdidaktisk udfordring af Andreas Nyboe Schjørring og Morten Mahler Eriksen
 • Engelsk A - kvalifikation eller dannelse af Anne-Birgit Odgaard
 • iPadklasser - vejen frem? af Malene Holt Johansen

Artiklerne dækker et bredt forskningsfelt fra organisation og ledelse over fagdidaktik til læring. Ud over de nævnte artikler er der nyheder fra IKV og en oversigt over de seneste udgivelser i skriftserien Gymnasiepædagogik.

Nummer 10 er publiceret februar 2014.

OBS: Der har desværre indsneget sig en fejl i den første version af GymPæd 2.0 nr. 10 i artiklen om idrætsdidaktik. Figurerne 2 og 3 er identiske. Det er nu rettet i den elektroniske udgave som kan downloades på denne side. Vi beklager fejlen.

Automatisk tilsending af tidsskriftet
Man kan automatisk få tilsendt GymPæd 2.0 via e-mail. Du kan tilmelde dig maillisten til GymPæd 2.0 her. Tidsskriftet udkommer to gange årligt. Hvis du på et tidspunkt ikke længere ønsker at få tilsendt en mail med tidsskriftet, skriver du til denne e-mail-adresse. Så fjerner vi dig fra maillisten.

Skriv en kommentar
Tidsskriftet - inklusive dets hjemmeside - vil løbende være under udvikling. Redaktionen og artikelforfatterne er meget interesseret i kommentarer om form, indhold og funktionalitet. Skriv til medredaktør Nikolaj Frydensbjerg Elf. Se også e-andre mail-adresser i tidsskriftet. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies